Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

guionet

  1. En català, vegeu els criteris de l'iec per a l'ús del guionet. Per a distingir en guió, semiguió i guionet, vegeu la fitxa «puntuació».
  2. En català, el prefix ex- manté el guionet en els compostos en què el segon element s'escriu en majúscula (sol ser un topònim). De totes formes, cal tenir en compte que termes com ex-URSS o ex-Iugoslàvia, són construccions esteses en els mitjans de comunicació però incorrectes, impròpies, atés el significat del prefix, i que caldria referir-s'hi a l'antiga URSS, etc. (Veg. mestil, Llibre d'estil de l'Avui).
  3. Veg. xec ocupació.
  4. En castellà, mots amb guionet del drae01: moro-moro, contencioso-administrativo, contencioso-administrativa (vox, any 2000), café-cantante, café-teatro (per a aquests dos, veg. dusos). (Veg. mots sense guionet del drae en bar cafeteria).
  5. Vegeu també les fitxes bar cafeteria, xec ocupació, autorentat, vagó gàbia.
  6. El Departamento de Español al Día de la rae ens va dir que calia escriure jurisdicción contenciosa administrativa (missatge 13.03.2000), però el drae01 va modificar el criteri (veg. contencioso-administrativo) i ara cal escriure contencioso-administrativo, contencioso-administrativa, contencioso-administrativos, contencioso-administrativas.
  7. El País, amb guió: paquetes-bomba (08.05.2000), niños-ancla (15.05.2000), recurso contencioso-administrativo (16.05.2000)
  8. El País, sense guió: coche bomba (09.05.2000).