Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

autorentat* / autorentatge*

  1. D’acord amb els criteris de l’ús del guionet de l’Institut d'Estudis Catalans (Documents de la Secció Filològica, III), és una paraula composta amb la forma prefixada auto-, que significa —a banda del ‘mateix’ primari— ‘relació o connexió amb l’automòbil’ (diec, auto-), i s’ha d’escriure, per tant, sense guionet, tal com autobolquet, autoescola, autopista.
  2. En el cas que consideràrem —hipòtesi falsa, exposada només per a aclarir totes les possibilitats— que la paraula està composta per dos mots catalans (subst.+ subst.), és a dir, auto seria en aquest cas el mot automòbil (entrada auto del diec), pertanyeria al grup de les excepcions en la composició de mots: quan el segon element comence per r, s o x i el primer acabe en vocal; i s’hauria d’escriure amb guionet. Però, cal tenir en compte que açò és una reflexió hipotètica basada en el fet que la forma auto és substantiu i forma prefixada alhora.
  3. De totes formes, caldria plantejar-se la forma autollavat / autollavatge, adaptada a la diferenciació semàntica en valencià entre rentar i llavar. Les formes més comunes en Internet (Google; consulta: 27.02.2009) són, en ordre decreixent, autorentat (6.770), autollavat (2.400), autorentatge (97), autollavatge (0).
  4. Ø diec, dval, gdlc.