Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

contencioso-administrativo

 1. Segons resol el drae01:
  contencioso-administrativo, va. adj. Der. Se dice del orden jurisdiccional instituido para controlar la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifiquen. 2. Der. Se dice de los asuntos de que es competente esta jurisdicción, y de lo referente a ellos. U. t. c. s.
 2. Després d'esta novetat, les notes següents tenen un altre sentit. Cal dir que semblava una errada del drae92 en l'entrada jurisdicción, si tenim en compte l'entrada recurso d'aquell diccionari, on hi havia «contencioso administrativo».

  O pot ser que fóra una decisió conscient, vist que l'accepció anterior en jurisdicción és jurisdicción contenciosa, amb un significat específic. En qualsevol cas, en el drae01 ha desaparegut de l'entrada recurso el terme contencioso administrativo (i contencioso-administrativo).

 3. El Departamento de Español al Día de la RAE ens havia dit que calia escriure jurisdicción contenciosa administrativa (13.03.2000 ), però es basaven en el diccionari del 1992.
 4. En català (diec) és jurisdicció contenciosa administrativa i recurs contenciós administratiu.
 5. En el Clave (any 2000):
  contencioso, sa [...] s. m. 4 ¦contencioso administrativo; referido esp. a un procedimiento judicial, que se mantiene contra la Administración después de agotar la vía administrativa: Este asunto pasará a los tribunales de lo contencioso administrativo.
 6. Havia preguntat (any 2000) sobre aquest tema als del vox , que s'inclinava per escriure-ho amb guió, tot i que no siga coherent en les entrades del diccionari contencioso i recurso. També he enviat la consulta a la RAE (14.2.2000; resposta dalt). guionet.
 7. El diccionari jurídic Trívium (any 2000) usa «jurisdicción contencioso administrativa», sense guionet. Explícitament assenyala el drae92 com a font de les definicions.