Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

xec ocupació

  1. Sembla que els criteris per a l'ús del guionet en els mots catalans compostos han reduït molt l'aplicació d'aquest signe gràfic. De fet, dels que apareixen en Solà-Barna (1.14.2a i b) només ho fa amb guionet en el DIEC quilogram-força. Tenint en compte, doncs, els mots dels dos grups de compostos assenyalats per Solà (1. A és B, A porta B, A fa de B / 2. A i B, B i A, els d'aquest segon grup amb guionet), no tenen guionet en el DIEC, cal concloure que, d'acord amb la tendència esmentada, aquest mot tampoc n'ha de dur.
  2. En plural, xecs ocupació.