Legislació lingüística - cdlpv

Més dades en

Algunes dades dels 21 membres de l'AVL

N'hi ha 20 i un lloc vacant (01.04.2005)

 1. Ahuir i López, Artur: nascut a València (1965). Autor de poemaris en les normes del Puig, ha guanyat els Jocs Florals del Rat Penat [veg.]. [Proposat pel PP]
 2. Alemany Ferrer, Rafael (Benidorm, 1952). És catedràtic de filologia en la Universitat d'Alacant i ha fet nombroses publicacions de tipus lingüístic [veg.]. Va ser professor de valencià d'Eduardo Zaplana. [Proposat pel PSOE]
 3. Arnau Garcia, Ramón (Alberic, 1926). És el màxim responsable sacerdotal de la Seu de València (2002). Va ingressar fa pocs anys en la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana amb un discurs sobre sor Isabel de Villena, però va renunciar a la butaca d'acadèmic en juny del 2002 [veg.]. [Proposat pel PP]
 4. Calpe Climent, Àngel Vicent (València, 1966): acadèmic des de novembre del 2003. Fins al 28 d'octubre militava en UV. És metge de família i treballa en primària dedicat a drogodependències. Té el certificat superior de la JQCV i el C de català del Govern Balear. Participà en el XIV Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana, Palma de Mallorca, 24-26 de Setembre de 1992, amb el treball "Òbres mèdiques i biològiques dels segles XVI i XVII de la Biblioteca Pública de Mallorca" (publicat el 1995). Amb A. Tintorer fou coordinador del llibre Entorn a Ausiàs March, 1397-1997 (1998) [veg.]. La seua tesi (2001) va estar dedicada a La medicina en els sainets d'Eduard Escalante i Mateu. [Proposat pel PP]
 5. Cantó Doménech, Verònica (Cocentaina, 1964): autora d'alguns llibres de text sobre valencià i d'articles divulgatius sobre qüestions lingüístiques [veg.], forma part de l'editorial Marfil. Ha segut presidenta de l'Associació d'Editors del País Valencià (AEPV).
 6. Casanova i Herrero, Emili (Agullent, 1953): acadèmic des de novembre del 2003. És professor del Departament de Filologia Catalana de la Facultat de Filologia de la Universitat de València. Autor de El lèxic d'Antoni Canals (1988), ha publicat també treballs i aportacions en els camps de la lexicografia i la dialectologia [veg.]. Pertany a la secció de lingüística diacrònica i onomàstica de l'IIFV. [Consens PP-PSOE]
 7. Colomina i Castanyer, Jordi (Alcoi, 1952): és professor de Filologia Catalana en la Universitat d'Alacant. És un especialista en qüestions dialectals referides a la llengua autòctona [veg.]. És membre de l'IIFV. [Proposat pel PSOE]
 8. Doménech Zornoza, José Luis (Alberic, 1952): militant del PSOE; té més de 40 llibres publicats [veg.]. També és autor d'alguns llibres de poesia i de diversos assajos i llibres de text.
 9. Ferrando Francés, Antoni (Benicolet, 1947): catedràtic de Lingüística Valenciana de la Universitat [veg.]. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i de l'Acadèmia dels Bones Lletres de Barcelona. [Proposat pel PSOE]
 10. Ferrer Navarro, Ramón (Vila-real, 1946): és membre de la RACV, de la qual és director de publicacions. Té diversos estudis sobre història local [veg.]. [Proposat pel PP]
 11. Figueres Górriz, Ascensión (Nules, 1962): militant del PP; va nàixer a Nules. Subsecretària de la Conselleria d'Educació en la segona legislatura de Zaplana, és considerada com una de les persones de la més estricta confiança del president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra. Figueres va ser diputada autonòmica pel PP entre 1995 i 1999. Abans havia segut regidora en la seua ciutat natal i diputada en la corporació provincial de Castelló. Els qui la coneixen, sostenen que és una ferma defensora de la unitat de la llengua. Va ser notícia arran de l'informe que va preparar, en nom de Cultura, en favor de la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez de València. [Consens PP-PSOE]
 12. Gil Albors, Joan Alfons (Alcoi, 1927): dramaturg de llarga trajectòria [veg.]. Director de Teatres de la Generalitat Valenciana del 1996 al 1999. [Consens PP-PSOE]
 13. González Felip, Maria Soledat (València, 1962). Professora de valencià d'ensenyament secundari. Inspectora d'Educació. Té diverses publicacions sobre el valencià estàndard i ha guanyat el premi Ciutat de Castelló de poesia [veg.]. [Consens PP-PSOE]
 14. Hauf i Valls, Albert Guillem (Ciutat de Mallorca, 1938): és un especialista en literatura medieval i en història social. Té nombrosos treballs sobre l'època [veg.]. És membre de l'IIFV. [Proposat pel PSOE]
 15. Meseguer Pallarés, Lluís Bartomeu (Herbers, 1953): catedràtic de la Universitat Jaume I. És autor de diversos llibres [veg.]. Va guanyar el premi Tardor de poesia. Forma part de l'IIFV. [Proposat pel PSOE]
 16. Orts i Bosch, Pere Maria: va nàixer a València el 5 de juliol del 1921. Llicenciat en dret (1945). Erudit sobre temes històrics, és heraldista i genealogista. Una de les seues obres més conegudes és la Història de la Senyera al País Valencià [veg.]. Cronista de Benidorm. Va obtindre el Premi de les Lletres Valencianes en 1996. [Més dades] [Consens PP-PSOE]
 17. Palomero Almela, Josep Manuel (Borriana, 1953): catedràtic d'institut. Militant del PSOE. És autor d'algunes de les novel·les en valencià més famoses dels últims anys [veg.]. Va ser director territorial de Cultura en Castelló (1994-1995).
 18. Pérez i Saldanya, Manuel (València, 1962): acadèmic des de novembre del 2003. Professor del Departament de Filologia Catalana de la Facultat de Filologia de la Universitat de València i membre de la Secció Filològica de l'IEC des del 09.06.1997. Coordinador de la secció de lingüística sincrònica de l'IIFV. Autor de Del llatí al català: morfosintaxi verbal històrica (1998), ha publicat treballs sobre morfologia [veg.], i és coautor de la Gramàtica del català contemporani (2002). [Proposat pel PSOE]
 19. Ros Pardo, Honorat (Vinalesa, 1940): militant del PSOE; és un dels fundadors del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV). Va formar part del Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià en època socialista.
 20. Vila Moreno, Alfonso (Canals, 1941): forma part de la junta de govern de la RACV. Mestre, pedagog i historiador [veg.]. És cronista de tres pobles. [Proposat pel PP]

Ja no en formen part: