Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

bianual

  1. En català, segons els diccionaris habituals, l'adjectiu bianual significa 'que té lloc dues vegades l'any' (gdlc); biennal, en canvi, 'que es repetix cada dos anys' o 'que té dos anys de durada'.
  2. En castellà, l’enciclopèdia multimèdia Micronet adjudica a bianual una accepció de botànica per a les plantes que tenen un cicle vegetatiu que dura dos anys. Tot i que drae i vox indiquen que cal distingir en castellà bianual i bienal. Tanmateix és molt comú confondre’ls quan es parla de pressuposts i dir «presupuesto bianual»* (Boro Vilalta 13.07.2000).

    Tanmateix, el dea inclou una segona accepció per a bianual:

    2. (semiculto) Bienal.
    La indicació semiculto indica «usos de cierta difusión que, al menos por el momento, son rechazados como incorrectos o impropios por las personas cultas». Tenim, doncs, que en castellà s'admet (en contextos no cultes, diuen) bianual en lloc de bienal (però no al revés). Dit això, l’accepció botànica (que Micronet adjudica a bianual ) apareix en el dea en bienal. Per això segurament en Flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Valenciana (llibre de la Generalitat Valenciana) usen bienal.
  3. Quant a plurianual i pluriennal, vegeu la fitxa.