advocar

·      (gdlc) v intr 2 dr 2 Acció per la qual un tribunal o un òrgan atreu per a ell la competència de conèixer i resoldre una causa o un afer que inicialment corresponia a un d'inferior.

·      S'ha d'usar, per tant, sense complement directe: el tribunal va advocar per tal d'agilitzar el procés.

·      Ø diec amb aquesta accepció; també el dóna com a intransitiu.

·      Veg. avocar.