Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Comprimit (.zip) en format Word

ÍNDEX D'ARTICLES SOBRE TOPONÍMIA I ONOMÀSTICA

BIBLIOGRAFIA:

AUTOR:«article»llibre
 1. ABAD MERINO, Mercedes: Variación en la escritura del nombre propio en documentos históricos oriolanos → SO21

 2. ACSENSI, Miquel: Toponímia de Sant Carles de la Ràpita → MT2

 3. AGUILÓ, Cosme: Aproximació etimològica al topònim SANTACIRGA (Manacor, Mallorca) → ETV

 4. AGUILÓ, Cosme: Sobre els mots "estell" i "espalmador" en la toponímia de Cabrera → XCO

 5. ALBAIGÈS I OLIVART, Josep M.: La informàtica a l'onomàstica → CITOC

 6. ALCAIDE I BALAGUER, L. V. i V. Ferrer i Puchol: Sobre la toponímia de Puçol → XCO

 7. ALCAIDE, Lluís V. i Josep Antoni Lluesma: Toponímia del sistema de reg de l'Horta Vella de Sagunt → MT1

 8. ALCAIDE, Lluís V.: Toponímia de les delimitacions del terme de Gilet → MT1

 9. ALCÁZAR, Adela y Margarita Azcárate: Cuestiones sobre la normalización de municipios en el Registro de Entidades Locales → CITOC

 10. ALEIXANDRE, Empar: Aproximació a la toponímia antiga de l'Albufera de València: els redolins → MT1

 11. ALEMANY GARCÍA, Salvador i Francesc Piera Moncho: Aproximació a la toponímia urbana de Daimús → SO29

 12. ALMIÑANA OROZCO, Pasqual: Onomàstica hostalera de Benidorm: els hotels → SO24

 13. ALMIÑANA OROZCO, Pasqual: Onomàstica hostalera de Benidorm; els edificis → SO29

 14. ALVIR, Jordi V.: El Safranar. Estudi toponímic a l'Horta de València → MT1

 15. ALVIR, Jordi, Joaquim Quiles, Elvira Roncero i J. Antoni Torregrosa: Recull de topònims a Borriol i la Pobla Tornesa. El paisatge en la toponímia → XCO

 16. AMAT ALAPONT, Edelmira: Onomástica japonesa en versión catalana → CITOC

 17. AMAT, Edelmira: Topónimos valencianos 'Made in Japan' → SO21

 18. AMIGÓ, Ramon: Algues experiències en els reculls d'onomàstica → MT1

 19. AMIGÓ, Ramon: De l'Aljub a la Capella → CITOC

 20. AMIGÓ, Ramon: La presència de pi → ETV

 21. AMIGÓ, Ramon: Procedència de repobladors arribats a Siurana de Prades, Ulldemolins i l'Albi → SO29

 22. ANDRÉS, Josep: Els topònims derivats de SORTEM a València → CITOC

 23. ANDREU, Joan i Felip Marí: Toponímia comparativa del Castelló dels segles XVII i XVIII a la llum dels llibres de peita → MT1

 24. ANDREU, Joan, Glòria Fuster i Felip Marí: Toponímia en obres d'escriptors castellonencs de la primera meitat del segle XX → MT1

 25. ARAGONÉS I SALVAT, Albert: Noms i malnoms, gentilicis de la gent del Baix Ebre i el Montsià → XXIIISGO1

 26. ARASA I GIL, Ferran: Alguns topònims d'origen antic de les comarques septentrionals del País Valencià → ETV

 27. ARASA I GIL, Ferran: Toponímia i arqueologia a les comarques septentrionals del País Valencià → XCO

 28. ARBÓS GABARRÓ, Santi: Primera aproximació a la toponímia de Llorenç (Urgell) → SO24

 29. ARBÓS I GABARRÓ, Santi: L'article en la toponímia de Fulleda (Garrigues) → XXIIISGO2

 30. ARNAL, Vicent i Xavier Coloma: Toponímia del sistema de regs de la Font de la Vall de Segó → MT1

 31. BALDAQUÍ ESCANDELL, Josep M.: Les llegendes toponímiques en l'obra de Francesc Martínez → SO21

 32. BALDOVÍ I PUJADES, Vicent Gustau: Estudi lingüístic dels malnoms d'Algemesí → SO21

 33. BALLESTER, Xaverio: El substrato de la lengua ibérica en la península ibérica → CITOC

 34. BAÑÓ I ARMIÑANA, Ricard: Els topònims alcoians al segle XIII → SO21

 35. BARCELÓ, Carme: La toponímia àrab → MT2

 36. BARCELÓ, Carme: Sobre alguns topònims àrabs del País Valencià. Els noms de lloc de tipus "beni" → XCO

 37. BARCELÓ, Carme: Topònims valencians en patronímics àrabs del 'Llibre del Repartiment' de València → ETV

 38. BARCELÓ, Carmen: Adaptación arábiga de los topónimos antiguos → CITOC

 39. BARQUERO GENOVÉS, Carles: Els cognoms occitans i francesos en la història de Vila-real (segles XV-XVIII) → SO29

 40. BASTARDAS, Maria Reina: Noms de l'Alta Edat Mitjana derivats del lèxic comú per sufixació → SO21

 41. BECAT, Joan: Els topònims dels mapes i documents públics a França: normes, procediments de correcció, debat ciutadà i jurídic, situació i actituds a Catalunya Nord → CITOC

 42. BELTRAN CALVO, Vicent: Uns crien la fama i els altres carden la llana. Els pobles de la Marina parlen els uns dels altres: gentilicis i renoms → SO29

 43. BELTRAN CALVO, Vicent: Vora 500 malnoms de Callosa d'En Sarrià → SO21

 44. BELTRAN I REVERTER, Joan Bta.: Toponímia i malnominació als montes de la gent d'Alcanar → XXIIISGO1

 45. BELTRÁN I ZARAGOZÀ, Andreu: Topònims del terme de Llucena (l'Alcalatén) al segle XVIII → XXIIISGO2

 46. BELTRAN ZARAGOZÀ, Andreu: Els topònims de Tírig (Alt Maestrat) a principis del segle XX → SO21

 47. BENAVENT, Rafael: Baronia de Llutxent. Toponímia històrica. Fites del terme general i particulars dels termes de la Baronia de Llutxent → MT1

 48. BENITO, M. Adoració: Relació dels noms de lloc castellonencs del volum primer del llibre de Sanchis Guarner 'Els pobles valencians parlen els uns dels altres' → MT1

 49. BERENGUER MOLINA, Jordi i Jordi Berenguer Ballester: Aproximació als malnoms de Banyeres de Mariola → SO21

 50. BERENGUER OLIVER, Josefa Antonia: Antropónimos valencianos en San Juan (Argentina): los apodos → SO21

 51. BERNABEU I GALBIS, Alfredo: Ontinyent. El nom popular d'edificis i carrers → SO21

 52. BERNAT I BALTRONS, Francesc: Aproximació a la talassonímia de la costa de Llevant catalana: els noms dels caladors dels pescadors blanencs → CITOC

 53. BERNAT MASÓ, Jesús: Abundancials i sufixació: -ar i -al en el relleu → SO29

 54. BERNAT, Jesús: Col·lectius i sufixació en el paisatge vegetal → CITOC

 55. BERNAT, Jesús: Recull toponímic del Cap de Terme (Atzeneta del Maestrat) → MT1

 56. BERTOMEU, Francesca Anna i Antònia Salort Carpi: Els malnoms del Verger → XCO

 57. BIARNÉS, Carmel: La Vall de l'Ebre i l'aproximació a la toponímia del País Valencià → XCO

 58. BILLY, Pierre-Henri: Catalan, nom de personne en France → CITOC

 59. BODOQUE, Anselm i Aigües-Vives Pérez: La toponímia de la vall d'Aigües Vives → MT1

 60. BODOQUE, Anselm: Aproximació a la toponímia de la 'Crònica' de Bernat Desclot → MT1

 61. BOIRA I MAIQUES, Josep Vicent: Topònims valencians i descripcions geogràfiques (o com la cultura popular ha ajudat a construir una geografia nacional) → ETV

 62. BOLÒS, Jordi: Història, cartografia i toponímia → CITOC

 63. BOLÒS, Jordi: Toponímia i antroponímia a l''Atlas Històric de Catalunya' → MT2

 64. BOLUFER MARQUÉS, Joaquim i J. Buigues Colomer: Toponímia del Poblenou de Benitatxell, una aproximació → SO21

 65. BORDERA BORDERA, Tomàs Florenci i Vicent Llin Ribera: Aproximació a la toponímia de Fontanars dels Alforins → SO21

 66. BORJA CORTIJO, Helios: Antroponímia del Sogorb Baix Medieval → SO21

 67. BORRÀS GREGORI, Jaume: Sobre la denomianció dels carrers de Bellreguard → SO21

 68. BOTELLA PLANELLS, Rosa i M.ª Jesús Devís Gàmir: Toponímia de Bunyol → XCO

 69. BOU CLEMENTE, M.ª Oreto i Anna Cucó Oliver: Els malnoms a l'Alcúdia → XCO

 70. BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel: Toponimia y estandarización en Galicia → CITOC

 71. BRAMON I PLANAS, Dolors: Identificació d'alguns topònims de la diòcesi de Tortosa citats per al -Idrisi (segle XII) → XXIIISGO1

 72. BRIZ, Antonio: Sobre la sufijación en toponímia (el caso de la Plana de Utiel) → MT2

 73. BRU I VIDAL, Santiago: Contribució a l'estudi de la toponímia aràbiga del Camp de Morvedre → XCO

 74. BUIGUES I VILA, Jaume: Toponímia litoral del municipi de Teulada, la Marina Alta → SO29

 75. BUJ ALFARA, Àngela: El tortosí a través d'un assaig de sistematització toponímica a la Serra de Montsià → CITOC

 76. BUJ I ALFARA, Àngela: Els carrers d'Alcanar → XXIIISGO1

 77. BUJ I ALFARA, Àngela: L'articulació de la /a/ àtona final a la comarca del Montsià → XXIIISGO1

 78. CABANES FITOR, Vicent: Toponímia fronterera als termes de l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida: qüestions de diversitat → SO21

 79. CABANES, Vicent i Vicent J. Santamaria: Orònims i hidrònims de Cocentaina → SO29

 80. CABANES, Vicent i Vicent J. Santamaria: Toponímia de Cocentaina → CITOC

 81. CABRERA GONZÁLEZ, M.ª Roser: Els noms de les barques → SO21

 82. CABRERA GONZÁLEZ, Ma. Roser: Actitud dels mariners davant els talassònims → SO29

 83. CABRERA, Maria Rosario i Joan Ivars: Motivacions en la talasonímia de Dénia → ETV

 84. CALAFAT MARÍ, Conxa: Els noms de persona a l'Eivissa de 1730 → SO24

 85. CALVO, Cesáreo: L'adaptació dels noms de lloc i de persona a la traducció llatina → SO21

 86. CAMPON, Júlia i Jaume Pastor: Topònims de Calp → XCO

 87. CANO, M.ª Antònia: La toponímia de la Nucia → MT1

 88. CANO, Maria Antònia i Josep Martínez: Els noms de lloc en els censals de la parròquia de Guadalest, ss. XVII i XVIII → MT1

 89. CANTÓ I GILABERT, Lorena: Els llinatges de Pedreguer → SO29

 90. CANUTO I BAUZÀ, Francesc: Els rams de la toponímia → SO24

 91. CÁRCEL ORTÍ, M.ª Milagros: Onomàstica de la Diòcesi de València a través d'un "Breviarium benefitii": cognoms (segle XVI) → XCO

 92. CARDONA I IVARS, Joan Josep: El calendari dels brillants → SO29

 93. CARRERA, Aitor: Les representacions gràfiques dels topònims occitans → SO29

 94. CASANOVA I HERRERO, Emili: A mi em diuen -a ell li diuen / Jo em dic -ell es diu → SO21

 95. CASANOVA I HERRERO, Emili: El lèxic valencià medieval soterrat en la toponímia (o l'estrat toponímic català a València) → XXIIISGO1

 96. CASANOVA I HERRERO, Emili: El projecte de Nomenclàtor de la Real Sociedad Geográfica de España de 1907 → MT2

 97. CASANOVA I HERRERO, Emili: La toponímia de serra de la vall d'Albaida → QS2

 98. CASANOVA I HERRERO, Emili: Les monografies toponímiques de Joan Coromines i l'Onomasticon Cataloniae: el cas de la Vall d'Albaida → CITOC

 99. CASANOVA I HERRERO, Emili: Les observacions toponímiques de Marcos Antonio de Orellana (1795) → ETV

 100. CASANOVA I HERRERO, Emili: Malnom i lèxic comú: el cas de la Vall d'Albaida → SO21

 101. CASANOVA I HERRERO, Emili: Sobre els malnoms d'Agullent → XCO

 102. CASANOVA I HERRERO, Emili: Toponímia d'origen castellà → MT2

 103. CASTÁN ESTEBAN, José Luis: La influencia de la trashumancia aragonesa en la onomástica valenciana → CITOC

 104. CASTAÑO GARCIA, Joan: Alguns topònims il·licitans en documentació del segle XVII → XCO

 105. CASTELLVELL DÍEZ, Ventura: La toponímia del Priorat i de la Ribera d'Ebre en un document de l'any 1460 → SO29

 106. CASTELLVELL I DÍEZ, Ventura: La toponímia d'Amposta en els Capbreus → XXIIISGO1

 107. CASTELLVELL, Ventura: Antroponímia valenciana en el morabatí de 1397 → SO21

 108. CATALÀ I ROCA, Pere: Els topònims valencians de la Crònica de Jaume I → ETV

 109. CATALÀ, Pere: Els colors de la toponímia → MT2

 110. CERVANTES PERIS, Fco. Javier: El valle de Almonacid, la serra d'Eslida y la Vall d'Uixó. Problemas de toponimia y organización del territorio (ss. XIII-XVI) → SO21

 111. CIERBIDE, Ricardo: La toponimia en Navarra: proyecto de recogida y normalización → QS2

 112. CIERBIDE, Ricardo: Los francos de Estella → CITOC

 113. CIÉRBIDE, Ricardo: Onomàstica personal de Pamplona (siglos XII-XIV). Els cognoms dels habitants de Pamplona als segles XII-XIV → SO21

 114. CIRER COSTA, Felip: Les Feixes de Prat de Ses Monges → SO24

 115. CLIMENT DE BENITO, Jaume: La creació de topònims mitjançant metonímies i metàfores en la toponímia rural d'Ibi (l'Alcoià): una reflexió des de l'òptica de la lingüística cognitiva → SO29

 116. COLOMA FUSTER, Xavier: Toponímia del terme de Xert en la documentació antiga → SO21

 117. COLOMA I FUSTER, Xavier: Hidronímia del terme municipal de Xert → ETV

 118. COLOMA I FUSTER, Xavier: Inventari toponímic del terme municipal de Xert → XXIIISGO2

 119. COLOMINA, Jordi, María José Pont i Miquel Salvà: Topònims i malnoms de Tàrbena (La Marina Meridional) → XCO

 120. CONCA, Maria: El refranys antroponímics en els reculls de Joan Carles i Amat, Miquel Burguera i Carles Ros → CITOC

 121. CORREDOR I PLAJA, Anna Maria: La presència del àlies als documents del fons notarial de Pals (AHG) → XXIIISGO2

 122. CORREDOR PLAJA, Anna-Maria: Els cognoms francesos del Baix Empordà → CITOC

 123. CORREDOR PLAJA, Anna M.ª: Plantar arròs i motejar: un exemple de creació de renoms → SO21

 124. CORREDOR PLATJA, Anna-Maria: La presència de l'article salat en topònims baixempordanesos del segle XVII → SO24

 125. COSTA, Jordi J.: Els R.A.P.P.O. 1 i R.A.P.P.O. 2... i després? → CITOC

 126. CRUZ OROZCO, Jorge : Huellas del comercio de la nieve en la toponimia de las provincias de Castellón y Valencia → XCO

 127. CUESTA I LABÈRNIA, Maurici: Tres notes històriques sobre la costa de Jesús → SO24

 128. DANIEL CLIMENT, Josep i Emili Casanova: L'aportació toponímica de Nicolau Primitiu (1925-1965) → SO29

 129. DÍAZ VILLALONGA, Ramón, Joan Font i Roig, Climent Picornell Bauçà i Onofre Rullan Salamanca: La toponímia de la rodalia del convent de Sant Bernat de la Real (Mallorca) → XCO

 130. DIÉGUEZ SEGUÍ, M.ª Àngels: Antroponímia valenciana segons el llibre de la Cort de Justícia (1279-1287) → SO21

 131. DIÉGUEZ SEGUÍ, Maria Àngels: Topònims esmentats al Llibre de Cort de Justícia de València (1279-1321) → SO24

 132. DOMINGO PÉREZ, Concepció: Toponímia i agricultura a la Plana (segles XV-XVIII) → XCO

 133. DOMÍNGUEZ, Joan: Toponímia aràbiga de base antroponòmica al terme de Benaguasil (Camp de Túria) → MT2

 134. DONAT MATARREDONA, Antoni: Alguns malnoms d'Ontinyent → SO21

 135. EPALZA, Miquel de i María Jesús Rubiera: Estat actual dels estudis de toponímia valenciana d'origen àrab → XCO

 136. ESCRIVÀ, Josep l': Aielo (un topònim gairebé desconegut) → XCO

 137. ESCRIVÀ, Vicent: Les fantàpolis valencianes → CITOC

 138. ESTADA GIMENO, Vicenta i Eva Sanchis Máñez: Carrer amunt, carrer avall. Estudi sobre els noms de carrers de Sagunt → SO21

 139. ESTEVE, Francesc i Adoració Benito: Els mapes del Regne de València de Tomás López (1762 i 1788). Recull i estudi dels topònims → MT1

 140. ESTEVE, Francesc: La toponímia en el 'Petit Curial enciclopèdic' i el 'Diccionari enciclopèdic de la GEC' → MT2

 141. ESTRELA GARCIA, J. Enric: Aproximació a la toponímia d'Algemesí → SO21

 142. FAURE I SABATER, Roberto: Toponimia de la Vall de Gallinera → SO24

 143. FAYOS NAVARRO, Sandra i Llum Pérez Sancho : Toponímia de Canals → CITOC

 144. FERRANDO I MURIA, Aureli: Aproximació a la toponímia de Culla → SO29

 145. FERRER ABÁRZUZA, Antoni: Toponímia de la vila d'Eivissa al Llibre del Mostassaf → SO24

 146. FERRER I ESTRUCH, Vicent: Permanència i mobilitat de llinatges als segles XVI i XVIII a Vilallonga de la Safor (País Valencià) → XCO

 147. FERRER I MONTANER, Jesús: La toponímia de Gandia en un programa de la reforma educativa → SO21

 148. FONT, Joan, Climent Picornell, Onofre Rullan i Ramon Villalonga: La toponímia litoral d'Andratx → XCO

 149. FORÉS, Josep i Miquel Acsensi: Toponímia de camins. La Vall dels Alcalans → MT2

 150. FORÉS, Josep: Moviments demogràfics i canvis toponímics (ss. XVII i XVIII) al terme municipal de Catadau (La Ribera Alta) → MT1

 151. FRESQUET I FAYOS, Rafael: Els cognoms dels repobladors a la Ribera Alta del Xúquer. Fixació i evolució: el cas de Carcaixent → SO21

 152. FRESQUET, Rafel i Encarna Villafranca : Els malnoms de Cullera → XXIIISGO2

 153. FURIÓ, Antoni: Onomàstica medieval d'Alzira. Noms, cognoms i renoms → XCO

 154. FUSTER, Glòria: Aproximació a la toponímia medieval de les comarques del nord de Castelló → MT1

 155. GACÍA ARIAS, X. Ll.: Toponimia en los límites del dominio astur → CITOC

 156. GARCIA I OSUNA, Antoni: Els malnoms a les pissarres d'atandadors de l'Horta: II.-El pla de Sant Bernat, Borbotó i Poble Nou → SO24

 157. GARCÍA I OSUNA, Antoni: Els malnoms a les pissarres d'atandadors de l'Horta: un document efímer → XXIIISGO2

 158. GARCIA I OSUNA, Antoni: La sufixació en els malnoms → SO29

 159. GARCIA I OSUNA, Antoni: Toponímia en els "tasación y salario de los vehedores" d'Algímia d'Almonesir de 1670 i 1843: canvis i pervivències → ETV

 160. GARCIA I PERALES, Vicent-Ferran: Aproximació als topònims del terme de Moixent → XXIIISGO2

 161. GARCIA I PERALES, Vicent-Ferran: Aproximació contrastiva als malnoms de la Costera → SO21

 162. GARCIA ILLA, Josep: Apunts sobre el nom de València → SO21

 163. GARCIA PERALES, Vicent-Ferran: Toponímia del Terme de la Granja de la Costera → ETV

 164. GARCÍA ROJO, Iván: Aproximació a la toponímia menor de Peñalén (Alto Tajo) → SO29

 165. GARCIA ROSSELLÓ, Josepa: Carrer amunt, carrer avall... Els noms populars dels carrers de Pedreguer → SO29

 166. GARCÍA, José Luis: Els noms catalans i valencians de les monedes → CITOC

 167. GARGALLO, J. Enric: Recull de renoms del Racó d'Ademús → XCO

 168. GARGALLO, José Enrique: Topònims de frontera a la península Ibèrica: als llindars de l'àmbit lingüístic gallec-portuguès i del català/valencià → MT2

 169. GARRIDO I VALLS, Josep-David: Noms i llinatges de la població musulmana d'Elx i Crevillent → SO21

 170. GIL-MASCARELL BOSCÀ, Jaume i Luz Ortiz Bustelo: Toponímia d'Albaida en 1626 → XCO

 171. GIMENO BETÍ, Lluís: Antroponímia castellonenca dels segles XIV-XVI-XVII → XCO

 172. GIMENO BETÍ, Lluís: Antroponímia jueva castellonenca dels segles XIV i XV → XCO

 173. GINARD BUJOSA, Antoni i Andreu Ramis Puig-Gros: Sobre el topònim Loreto-Llorito als Països Catalans → CITOC

 174. GINER I PEREPERES, Francesc: La toponímia litoral i marítima de Cullera → XCO

 175. GINER MARCO-RENART, Josep: Etimologia de Segart → XCO

 176. GIRALT LATORRE, Javier: Toponímia, lèxic dialectal i varietats de frontera a l'Aragó catalanòfon → CITOC

 177. GIRONÉS I GUILLEM, Ignasi: Onomàstica i toponímia a través dels pergamins de l'arxiu municipal de Bocairent → SO21

 178. GIRONÉS I MICÓ, David: L'etimologia popular en la toponímia d'Ontinyent → SO21

 179. GIRONÉS, Josep Manuel i Ricard Sicluna: Els cognoms valencians d'origen maltés → CITOC

 180. GOICU, Simona: Le culte des saints dans la toponymie romane → CITOC

 181. GOICU, Viorica: Ursus dans l'onomastique romane → CITOC

 182. GÓMEZ CASAÑ, Rosa i Luis Ramón Martín Pérez: Sobre los nombres de las corralizas de ganado de Jérica → SO29

 183. GÓMEZ CASAÑ, Rosa: A propósito del topónimo Zarra → SO29

 184. GÓMEZ CASAÑ, Rosa: De la toponimia y la onomástica y los toponimistas → CITOC

 185. GÓMEZ CASAÑ, Rosa: El nombre propio en la gramática: su necesidad de estudio → CITOC

 186. GÓMEZ CASAÑ, Rosa: El topònim Segorbe a la llum de la documentació notarial dels segles XIII al XVI → XCO

 187. GÓMEZ CASAÑ, Rosa: Toponimia valenciana y etimología popular → SO21

 188. GÓMEZ I SOLER, Sergi: Els noms dels gegants → SO21

 189. GÓMEZ, Rosa: Documentación histórica y toponima del Alto Palancia y el Alto Mijares → MT2

 190. GOÑI, Mikel: Onomástica en la merindad de Pamplona → SO29

 191. GORDÓN PERAL, María Dolores i Stefan Ruhstaller: Reflexiones sobre un tipo peculiar de obra lexicogràfica: los repertorios corográficos → QS2

 192. GORDÓN PERAL, María Dolores: El mozárabe rocha y sus derivados en la toponimia y las hablas vivas de la Península Ibérica → CITOC

 193. GUARDIOLA I SAVALL, M. Isabel: Apel·latius i genèrics en els diccionaris del Tresor lexicogràfic valencià → SO29

 194. GUARDIOLA I SAVALL, M. Isabel: Toponímia i antroponímia en els diccionaris valencians anteriors al 1851 → CITOC

 195. GUARDIOLA I SAVALL, Maria Isabel: Els malnoms de Bolulla (Marina Baixa) → SO24

 196. GUARDIOLA, Ferran: Recull toponímic del terme de Cinctorres → MT1

 197. GUIA I MARÍN, Josep: Concordances curioses dels antropònims Tirant lo Blanc i Carmesina → CITOC

 198. GUINOT RODRÍGUEZ, Enric, Fco. Cervantes Peris, Ramon J, Puchades Bataller i Joan Abel Soler Molina: Creació d'una base de dades prosopogràfica sobre la societat valenciana del segle XIII → SO21

 199. GUINOT, Enric: Colonització feudal i antroponímia. De Catalunya al País Valencià (segles XII-XIV) → CITOC

 200. GUIRAU, Alfons: Toponímia de l'Albufera → MT2

 201. HEREDIA, Jacinto: La toponímia urbana de Vila-real → MT1

 202. HERNÀNDEZ, M. Vicenta: Toponímia d'Alcàsser en el segle XVII → MT1

 203. HERRERO, Francesc M., M. Vicenta Hernàndez i Empar Aleixandre: Aproximació toponímia al municipi de Benetússer → MT1

 204. HERRERO, Francesc M.: Aproximació a la toponímia de Godella → MT1

 205. HERVÀS, Xavier: Sobre malnoms de Carlet → XCO

 206. IBAÑEZ, Pili i Tere Izquierdo : El camp semàntic del món de l'oli a la comarca del Montsià → XXIIISGO2

 207. IGUAL LUIS, David i Germán N. Espinach: Estudi antroponímic de l'emigració italiana a València (s. XV-XVI) → SO21

 208. ITARTE I VERICAT, Francesc: Aproximació a la toponímia urbana d'Ulldecona → XXIIISGO1

 209. ITARTE I VERICAT, Francesc: Els malnoms d'Ulldecona (Montsià) → XXIIISGO1

 210. IVARS CERVERA, Joan: La toponímia de la Marina Alta a l'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines → SO29

 211. IVARS CERVERA, Joan: Permanència i canvi antroponímics a Dénia durant el segle XVIII → SO21

 212. IVARS I CERVERA, Joan: Alguns topònims mossàrabs de la Marina Alta → XCO

 213. JAQUEMOT BALLARÍN, Antoni: Dénia és Tabaniu? → SO29

 214. JOAN-MOMPÓ I ROVIRA, Joan: Aproximació dialectològica a la toponímia rural de Benifaió (segles XVIII, XIX, XX) → SO21

 215. JOAN-MOMPÓ I ROVIRA, Joaquim: Aproximació a l'antroponímia de Benifaió d'Espioca (Ribera Alta) en els segles XVII i XVIII → SO21

 216. JUAN REDAL, Enric: Onomàstica i demografia. Els llinatges d'Alaquàs al segle XVIII → XCO

 217. JUAN-MOMPÓ, Joaquim: L'aportació toponímica i onomàstica del Verger de la Sacratíssima Verge Maria (Barcelona, 1732) → CITOC

 218. KNÖRR, Henrike: Hipocorísticos y apodos vascos en la obra de Pío Baroja → CITOC

 219. KREMER, Dieter: Aspectos del estudio de la toponimia románica → MT1

 220. KREMER, Dieter: Onimia y onomástica catalana en su contexto histórico → CITOC

 221. LABARTA, Anna: Apellidos valencianos de origen árabe → SO21

 222. LIZUNDIA ASKONDO, José Luis: Ante la nueva situación en materia de toponimia: legislación comparada entre diversas comunidades autónomas bilingües y otros países. Dificultades e intercambios → SO24

 223. LLOBREGAT Enric A.: Hagiotoponímia al País Valencià → MT2

 224. LLOPIS RODRIGO, Francesc: Aproximació a la toponímia de Rafelbunyol → CITOC

 225. LLOPIS RODRIGO, Francesc: Els no tan nous noms de carrer → SO29

 226. LLORCA IBI, Francesc X.: Vocabulari benidormer de la ramaderia → SO24

 227. LLORCA IBI, Francesc Xavier: Llinatges i malnoms a la fraseologia popular de la Marina → SO21

 228. LLORCA IBI, Francesc Xavier: Talassonímia dels mariners de la Vila Joiosa → SO29

 229. LLORENS, Vicent: Toponímia del terme de Xeraco → MT1

 230. LLUESMA, Josep Antoni: Noms de caus de conills del terme de Morvedre → MT2

 231. LÓPEZ I QUILES, Antoni i Vicent S. Olmos i Tamarit: Aproximació a la toponímia històrica catarrogina (segles XVII-XVIII) → XCO

 232. MAHIQUES CLIMENT, Joan: Justificacions etimològiques a la Catalunya del segle XV → SO29

 233. MAJANCOSES ALMERICH, Carles: Toponímia antiga de Torrent → SO21

 234. MANSANET I BOÏGUES, Víctor: Els pseudònims literaris i periodístics → CITOC

 235. MARCO, Juan Antonio: Els topònims a les muntanyes sud-valencianes → MT2

 236. MARÍ MARÍ, Josep: Sobre l'origen d'un microtopònim → SO24

 237. MARÍ TORRES, Antoni: Noms, cognoms i sobrenoms del poble de Jesús → SO24

 238. MARTÍ MESTRE, Joaquim: La toponímia valenciana en el diccionari de Josep Escrig (1851) → CITOC

 239. MARTÍ MESTRE, Joaquim: Onomàstica i literatura popular. Topònims i antropònims en el teatre valencià del segle XIX → ETV

 240. MARTÍ MESTRE, Joaquim: Pseudònims i tècniques interpretatives dels col·loquiers valencians dels segles XVIII i XIX i altres reflexions sobre l'onomàstica dels col·loquis → SO21

 241. MARTÍ OLIVER, Bernat i Joaquim Juan Cabanilles: El tractament de la toponímia en la bibliografia arqueològica valenciana, 1900-1950 → ETV

 242. MARTÍ, Joaquim: Notes sobre la toponímia de les baronies de Torres Torres i d'Algar (Camp de Morvedre) → MT1

 243. MARTINES, Josep: Els noms dels llocs i l'estudi del lèxic → ETV

 244. MARTINES, Josep: Una família lèxica conflictiva?: Saga, sagar, assagar (?) I assagador o assegador → XXIIISGO2

 245. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Josep-Dionís: Un intent purista al registre civil de Dénia durant el segle XIX → SO29

 246. MARTOS SÁNCHEZ, Josep Lluís: Els malnoms al camp d'Alacant: el Bacarot → SO21

 247. MAS FORNERS, Antoni i Joan-Lluís Monjo Mascaró: Els llinatges de creació mallorquina com a eina d'estudi de l'onomàstica del País Valencià → SO29

 248. MAS FORNERS, Antoni i Joan-Lluís Monjo Mascaró: La mallorquinització a la València del segle XVII. L'aportació de la vila de Santa Margalida → CITOC

 249. MAS I FORNERS, Antoni: Colonització feudal i canvi toponímic a la Mallorca rural (1230-1350). El cas de la parròquia de Santa Margalida → CITOC

 250. MATEU BELLÉS, Joan F.: Vicenç M. Rosselló i la toponomàstica valenciana → ETV

 251. MATEU, Paula: La toponímia de Torís → SO29

 252. MEDINA CAÑADELL, Pilar: Aprofitament didàctic de la toponímia a secundària → SO29

 253. MILLAN I ROCA, Lluís: Noms, llinatges, malnoms i topònims mariners. De la Tortosa de segle XX a la Ràpita actual → XXIIISGO1

 254. MILLET PONS, Ramon: Sobre els malnoms de la Font d'En Carròs → SO21

 255. MILLO I ANTICH, M.ª Dolors: Toponímia rural de l'Alcúdia → SO21

 256. MINGUET I ITARTE, M. Joana: Són nostres, però se'n van al record → XXIIISGO1

 257. MIRALLES, Joan: La revisió de la toponímia urbana. Un cas concret → MT2

 258. MIRANDA, M.ª Jesús: La toponímia del ocio: el valor de una imagen → ETV

 259. MIRET I ESTRUCH, Carles: Els noms de lloc d'Alfauir → SO29

 260. MOLTÓ Llorca, Sofia: Els malnoms d'Alcoi → XCO

 261. MONTAÑA, Maria Teresa: Toponímia sotaiguada → MT2

 262. MONTOYA ABAD, Brauli: La nativització en castellà de la toponímia autòctona de la ciutat d'Alacant → SO21

 263. MONTOYA, Brauli: Topònim d'estrat. El cas del català a Múrcia → MT2

 264. MONTSERRAT I CIURANA, Anna Maria: Pervivència de les formes lèxiques patrimonials a l'Alt Camp en els estudiants de secundària de Valls → XXIIISGO2

 265. MORAL I OCERINJAUREGUI, Josep: L'advocació del Remei i els trinitaris de València → ETV

 266. MORALA, José R.: Los cambios en toponimia: evolución y arcaísmo según un apeo leonés del s. XIII → QS2

 267. MORAN I OCERINJÁUREGUI, Josep : Etimologia dels noms de municipis i comarques → CITOC

 268. MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep: Toponímia i vocabulari antic → SO21

 269. MORAN, Josep i Joan Anton Rabella : Criteris lingüístics del Nomenclàtor oficial de toponímia major de CatalunyaLlengua i Ús, 29 (2004)

 270. MORAN, Josep i Joan Anton Rabella : Horta de Sant Joan (etimologia i grafia) → XXIIISGO2

 271. MORENO, Carme: Estudi sobre la toponímia del sistema de reg de la séquia de Montcada a l'horta de Museros → SO29

 272. MOREU-REY, Enric: Tipologia toponímica → MT1

 273. MOYA I REVERTÉ, M. Teresa: Estudis sobre els malnoms de Sant Carles de la Ràpita. Aproximació als significats, motivacions i característiques formals → XXIIISGO1

 274. MOYA, Josep A. i Jordi V. Alvir: Aproximació a la toponímia d'Andilla → MT1

 275. MOYA, Josep A.: Toponímia de les Alcubles → MT1

 276. MOYANO, RUTH i José Rafael García Ibáñez: Introducció a la toponímia històrica de Riba-roja → SO21

 277. MUÑOZ GARRIGÓS, José: Olma, topónimo urbano → SO21

 278. MUÑOZ GARRIGÓS, José: Sobre algunos topónimos derivados del fitónimo árabe hinna → XCO

 279. MUT I RUIZ, J. Enric: Onomàstica medieval i moderna de Guadassuar → SO21

 280. MUT, Josep Enric: Toponímia de Guadassuar. Del segle XIII a l'època moderna → MT1

 281. NAVAL, Xavier: Toponímia d'Algemesí en els segles XVI i XVII (partides, carrers i camins) → XCO

 282. NAVARRO CAMPOS, Aurora: Antroponímia de Montserrat → SO21

 283. NAVARRO I BELMONTE, Carmel i María del Carmen Blasco García: Toponímia rural musulmana de la Vall de Novelda (1554-1609) → XCO

 284. NAVARRO I GÓMEZ, Pere: Gentilicis, renoms col·lectius i dites tòpiques de la comarca de la Terra Alta → XXIIISGO2

 285. NAVARRO, Pere i Miquel Àngel Pradilla: Qüestions geolingüístiques i sociolingüístiques a l'entorn del tortosí → XXIIISGO1

 286. NICOLÀS, Miquel: El recurs a la toponímia: implicacions metodològiques per la història social de la llengua → MT2

 287. NIETO BALLESTER, Emilio: Dues notes breus de toponímia valenciana: Penyagolosa, Useres → [tret d'Internet]

 288. NIETO BALLESTER, Emilio: Malforat, malfet i els paranys de l'etimologia popular → CITOC

 289. NIETO BALLESTER, Emilio: Topònims llatins i topònims romànics → CITOC

 290. OBIOL I MENERO, Emili M.: Les platges del País Valencià. Toponímia turística → ETV

 291. OBIOL I MENERO, Emili: Les marques turístiques valencianes. El cas mediterrània → XXIIISGO2

 292. OBIOL MENERO, Emili M.: El nom dels municipis valencians: la seua normalització toponímica → SO21

 293. OBIOL, Emili i Jacinto Heredia: Els noms de lloc a l'espai rural dels municipis de Vila-real i de les Alqueries → MT1

 294. OLIVARES, M. Amparo: El nombre propio y el problema de la referencia → CITOC

 295. OROVAL I TOMÀS, Víctor: Onomàstica de Carcaixent → XCO

 296. ORTIZ GARCÍA-BUSTELO, Luz i Jaime Gil-Mascarell: Onomástica histórica de Albaida según fuentes fiscales municipales (1471-1578) → SO21

 297. ORTIZ GARCIA-BUSTELO, Luz: Aculturación, cristianización y criptoislamismo en el señorío de Albaida → SO21

 298. PARELLA I CODINA, Miquel: Nomenclàtor Oficial de Toponímia de Catalunya. La participació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya → CITOC

 299. PASTOR I MADALENA, Manuel i Jorge Hermosilla Pla: Valencianismes en la toponímia de la "Hoya de Buñol" → ETV

 300. PEÑARROYA I PRATS, Miquel i Ricard Morant i Marco: Polemonímia: l'onomàstica bèl·lica → CITOC

 301. PEÑARROYA PRATS, Miquel: La discriminació cap a les dones a través dels noms propis → SO21

 302. PENSADO, Carmen: El valor de la toponimia en la reconstrucción de la fonética sintáctica → CITOC

 303. PERDIGUERO, Hermógenes: El diseño de un proyecto: base de datos de toponimia de Castilla y León → CITOC

 304. PÉREZ I MARCO, Albert i José Juan Zurriaga Navarro: Introducció a la toponímia del terme municipal de Paterna, Paterna, ed. Ajuntament de Paterna, 1996 ←

 305. PÉREZ I NAVARRO, Vicent Josep: Relíquies de toponímia catalana a l'horta d'Oriola → CITOC

 306. PÉREZ I PIQUER, Aigües Vives: Atles toponímic valencià → SO21

 307. PÉREZ I PIQUER, Aigües Vives: El procés d'arreplega de topònims valencians a escala 1:10.000 i aplicacions posteriors → CITOC

 308. PÉREZ I PIQUER, Aigües Vives: Legislació sobre onomàstica: el cas valencià → CITOC

 309. PÉREZ MEDINA, Tomàs: Romans o berbers? Nova recerca sobre el topònim "Petrer" (les Valls del Vinalopó) → SO29

 310. PÉREZ PIQUER, Aigües Vives: El Realenc de Carcaixent → ETV

 311. PÉREZ, Aigües-Vives: Proposta d'informatització de la toponímia → MT1

 312. PERIS ALBENTOSA, Tomàs: El repertori toponímic del terme alzirenc al segle XVI, segons els llibres de la peita → ETV

 313. PERIS, Tomàs: Persistència i mortalitat de la toponímia a la Ribera del Xúquer → MT1

 314. PÍNTER I SOLER, Sílvia: El funcionament de l'antropònim en la fraseologia popular → SO21

 315. PIQUER FERRER, Esperança: Breu aportació a l'estudi antroponomàstic de l'Eivissa medieval: els noms dels descendents dels repobladors el 1291 → SO29

 316. PIQUER FERRER, Esperança: La presència de les dones en el Llibre del Repartiment de València: aproximació a l'antroponímia femenina de les terres valencianes al segle XIII → CITOC

 317. PIQUER I FERRER, Esperança: Cognoms provinents de noms d'ofici a la Barcelona del segle XIV → SO21

 318. PITARCH I ALMELA, Vicent: Els renoms de Benlloch (la Plana Alta) → XCO

 319. PLAZA I ARQUÉ, Carme: Comentaris sobre la toponímia pretèrita de Barberà de la Conca → XXIIISGO2

 320. POCKLINGTON, Robert: Acequias árabes y pre-árabes en Murcia y Lorca: aportación toponímica a la historia del regadío → XCO

 321. POLANCO ROIG, Lluís B.: L'onomàstica del Liber elegantiarum → CITOC

 322. PONS I CLIMENT, Filibert : Els malnoms de la Llosa de Ranes → XXIIISGO2

 323. PONS I CLIMENT, Filibert: Toponímia de la Llosa → XCO

 324. PONS I GRIERA, Lídia: Els noms de la casa de Barberà del Vallès i la seva estructura sintàctica → XCO

 325. POVEDA, Àngel: Tipus d'explotacions agràries i models d'assentaments a les illes orientals d'al-Àndalus (Illes Balears), segons la toponímia àrab i berber → MT2

 326. POY I BAENA, Pere: El dialecte tortosí a través dels cognoms → XXIIISGO1

 327. PUBILL, Biel i Lurdes Ambrós : La menuda melixta Polina → XXIIISGO2

 328. PUCHOL, Joan V. i Josep Enric Mut: Toponímia urbana de Guadassuar → MT1

 329. PUCHOL, Joan V.: La denominació actual de les partides rurals del terme municipal de Guadassuar (Ribera Alta) → MT1

 330. PUJADES I BATALLER, Ramon J.: La toponímia litoral del País Valencià en la cartografia portolana medieval → CITOC

 331. QUEROL I PUIG, Ernest: La base preindoeuropea PAL → XXIIISGO2

 332. QUEROL PUIG, Ernest: El pal- és de riu o de muntanya? Metodologia per a l'estudi dels orònims i dels hidrònims → CITOC

 333. QUEROL, Ernest i Julià Pastor : El nom dels accidents geogràfics al Port i als Ports → XXIIISGO2

 334. QUEROL, Ernest: La metodologia en els estudis de toponímia → MT1

 335. QUEROL, Ernest: Les bases toponímiques preindoeuropees Mor- i Pal-: una proposta metodològica → ETV

 336. RABELLA, Joan Anton: Aspectes problemàtics de la normalització i la protecció de la toponímia → ETV

 337. RABELLA, Joan Anton: L'Institut d'Estudis Catalans en la realizació del nomenclàtor → CITOC

 338. RABELLA, Joan Anton: Un possible recurs onomàstic de caire afectiu → SO21

 339. RASICO, Philip D.: Julià Bernat Alart i la toponímia de la Catalunya Nord → CITOC

 340. RIBERA I GÓMEZ, Agustí: Notes sobre toponímia de l'Alforí (la Vall d'Albaida) → XCO

 341. RIBERA, Agustí: Sobre la nominació dels jaciments arqueològics. La Vall d'Albaida → SO21

 342. RIBES I MARTÍ, Enric: Toponímia d'Eivissa i Formentera → SO24

 343. RICÓS VIDAL, Amparo: Aspectos generales de la toponimia del Valle de Cofrentes → SO21

 344. RIPOLLÉS I DE LA FRAGUA, Roser: Els renoms de les Borges Blanques: estudi formal → SO21

 345. RIPOLLÉS I DE LA FRAGUA, Roser: Renoms de les Borges Blanques anteriors al segle XX → XXIIISGO2

 346. RIZOS JIMÉNEZ, Carlos Ángel: Toponímia aràbiga a la Baixa Ribagorça occidental → CITOC

 347. ROCA I GARRIGA, Pere: Els pretònims continguts en el Cartulari de Sant Cugat del Vallés → XCO

 348. RODRIGO ALFONSO, Carles: Toponímia i territori a la Puebla de San Miguel → ETV

 349. ROHER ARMENTIA, Jordi: Estudi toponímic i geogràfic de la vall d'Olzinelles (massís del Montnegre) → SO29

 350. ROMÁN DEL CERRO, Juan Luis: Tratamiento informático del corpus toponímico de la provincia de Alicante → XCO

 351. ROMERO I GARCIA, Casimir: Els malnoms a una escola unitària als anys 60 → SO21

 352. ROSELLÓ I VERGER, Vicenç M.: Cartografia portolana: la trajectòria d'alguns topònims emergents → SO21

 353. ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M.: Conflictes a l'hora de la normalització toponímica → MT2

 354. ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M.: La designació dels grans rius valencians → MT2

 355. ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M.: La frontera lingüística del Caroig i la Canal de Navarrés a la llum de la toponímia → XCO

 356. ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M.: La geografia i la toponímia de Mallorca i la Marina (valenciana) → SO29

 357. ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M.: Topònims pitiüsos de les cartes portolanes (1260-1620) → SO24

 358. ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M.: Toponímia, geografia i cartografia, Universitat de València, 2004

 359. RULLAN I SALAMANCA, Onofre: Els noms dels colls de tords d'Esporles, Vall de Superna i Banyalbufar oriental → XCO

 360. SALA, Ernest: Semblances entre els «parlars» «eivissenc» i «cadaquesenc. Alguns topònims de ses dues costes → SO24

 361. SALVO, César: Llinatges valencians en el Villar del Arzobispo → SO21

 362. SÁNCHEZ I GONZÁLEZ, Miquel: Toponímia de la parròquia de Sant Iscle de les Feixes, al Vallès Occidental (segles X-XIX) → XXIIISGO2

 363. SÁNCHEZ, Miquel: Els errors morfològics en la toponímia. El cas de Cerdanyola del Vallès → SO24

 364. SANCHIS ALFONSO, Josep Ramon: Toponímia rural d'Aldaia i Quart → SO21

 365. SANCHIS CARBONELL, Josep i Ximo Ureña Montés: Els antropònims d'Ontinyent segons el padró municipal de 30 de juny de 1995 → SO21

 366. SANCHIS CARBONELL, Josep: El paper dels ajuntaments en la normalització toponímica: el cas d'Ontinyent → CITOC

 367. SANCHIS i MARTÍNEZ, Vicent: Els «rahals» del Llibre del Repartiment → Aguaits, 16 -1999

 368. SANCHIS IBOR, Carles: Notes sobre la toponímia i l'evolució del paisatge a l'Albufera de València → ETV

 369. SARAGOSSÀ, Abelard: Sobre les causes de les pronúncies del nom de la capital valenciana → SO21

 370. SARRADELL, Pau: La toponímia índia a l'atles de l'Enciclopèdia Catalana. Criteris per a l'adaptació de noms en hindi/urdú → SO24

 371. SEBASTIAN FABUEL, Vicent: Toponímia de la Serrania: el mapa topogràfic → SO21

 372. SEGURA BELTRAN, Francesca: La toponímia i la morfologia de les depressions valencianes de l'interior → ETV

 373. SELFA SASTRE, Moisés: Estudio lingüístico de la toponimia del valle medio del Ésera (Huesca), I: Fonética y Fonología → CITOC

 374. SELFA SASTRE, Moisés: La toponímia de les Valls de Pego en l'Onomasticon Cataloniae → SO29

 375. SELFA SASTRE, Moisés: Toponímia de la vall mitjana de l'Éssera (Osca). Caracterització lingüística → SO24

 376. SEMPERE MARTÍNEZ, Joan A.: Com el riu d'Alcoi va passar a dir-se Serpis → CITOC

 377. SEMPERE, Joan Antoni: L'iberisme del nom d'Alcoi → SO21

 378. SENDRA I MOLLÓ, Josep: La toponímia urbana d'Oliva → SO21

 379. SOLER MOLINA, Abel: Onomàstica berber i societat islàmica → SO21

 380. SOLER, Abel: La conquesta de Mallorca per musulmans del Xarq al-Àndalus (902) i la toponíma balear → CITOC

 381. SOPEÑA BALORDI, A. Emma: Los apodos colectivos: estudio lingüístico y pragmático → CITOC

 382. SOPEÑA BALORDI, Amàlia: La Kynosímia: estudi de motivacions → XCO

 383. SUFLETEL MOROIANU, Rodica: Termes géographiques d'origine latine en roumain et en catalan → CITOC

 384. TEROL I REIG, Vicent i Abel Soler Molina: Noms de carrer i evolució urbana d'Albaida (s. XIII-XIX) → SO21

 385. TERRÁDEZ GUERREA, Marcial: Aproximació a l'estudi de l'estructura morfosintàctica de la toponímia de la comarca dels Serrans → SO21

 386. TERRADO I PABLO, Xavier: De la conservació de l'ef'mer en la toponímia → XXIIISGO2

 387. TERRADO PABLO, Javier, Jesús Vázquez Obrador i Moisés Selfa Sastre: Reflejos toponímicos en la Romania de la noción geográfica 'más allá de' → ETV

 388. TERRADO PABLO, Xavier: Toponímica transportada: el cas valencià → SO21

 389. TERRADO, Javier: El elemento -navar(r)- en la toponimia pirenaica y el nombre de Navarra → QS2

 390. TERRADO, Xavier: La encuesta oral → MT1

 391. TIRACH I ALVENTOSA, Pasqual: Sobrenoms a la Catalunya del Nord → XXIIISGO2

 392. TORMO COLOMINA, Josep: Origen dels modismes antroponòmics valencians → SO21

 393. TORREBLANCA, Máximo: De toponimia valenciana medieval. A propósito de Alicante, Aspe, Petrer, Morvedre → CITOC

 394. TORRES FAUS, Francesc: Fermín Caballero i la 'Nomenclatura Geográfica de España' → ETV

 395. TORRES i TORRES, Marià: Noms de persona i de lloc a la literatura d'Eivissa i Formentera: el cas de la rondallística de Joan Castelló Guasch → SO24

 396. TORT I DONADA, Joan: A propòsit de la relació entre toponímia i geografia: el principi de "significativitat territorial" → SO29

 397. TORT I DONADA, Joan: Els noms de lloc i el medi físic. Aproximació a l'estudi de la toponímia lacustre del Pirineu occidental català (Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà) → CITOC

 398. TORT I DONADA, Joan: Els noms de lloc i la geografia. La toponímia com a eina per a la conceptualització de l'espai → SO24

 399. TORT I DONADA, Joan: La geografia, els noms de lloc i la descripció del territori → ETV

 400. TORT I DONADA, Joan: La visió integral de la geografia: apunts d'una conversa amb Vicenç M. Rosselló → ETV

 401. TORT, Joan: Els noms de lloc i la normalització de la llengua: l'evolució recent de la toponímia oficial a Catalunya → MT1

 402. TORT, Joan: Notes metodològiques per a un estudi de la interrelació entre toponímia i cartografia → MT1

 403. TRAPERO, Maximiano: La perspectiva semántica en los estudios de toponomástica → CITOC

 404. TURULL, Albert : Particularitats fonètiques en un sufixació de tipus col·lectiu a la toponímia de la regió de Lleida → CITOC

 405. VALLÉS I SANCHIS Ismael: Normalització dels noms dels municipis al País Valencià → ETV

 406. VÁZQUEZ OBRADOR, Jesús: Toponimia de Calvera (Huesca) registrada en documentos de Obarra de los siglos X a XIII → QS2

 407. VENTURA CONEJERO, Agustí: Alguns topònims històrics de la governació, terme general i particular de la ciutat de Xàtiva → SO21

 408. VENTURA CONEJERO, Agustí: Anotacions i aclariments a la Toponímia valenciana → ETV

 409. VENTURA CONEJERO, Agustí: Restes d'una possible "centuriato" en la partida de Meses de Xàtiva → XCO

 410. VENTURA I CONEJERO, Agustí: Alguns topònims de l'horta de Xàtiva → CITOC

 411. VENTURA I CONEJERO: Toponímia urbana històrica de Xàtiva → SO29

 412. VENTURA, Agustí: Noms occitans, sicilians i hongaresos del llibre del Repartiment de Xàtiva → XCO

 413. VENY I CLAR, Joan: Topònims i gentilicis en la ictionímia catalana → ETV

 414. VENY, Joan: Relacions toponímiques i lingüístiques entre les Balears i la Marina → SO29

 415. VERDEGAL, Vicent: La toponímia marina de la Plana: senyes i talassònims → MT2

 416. VERGE I CABALLER, Joan Antoni: Sobre toponímia de Rossell (Baix Maestrat) → XXIIISGO2

 417. VIDAL, Maria Àngels: Toponímia i literatura → MT1

 418. VILA I MORENO, Alfons i Vicent Tortosa Reig: Noms i cognoms en la toponímia de la Costera → XCO

 419. VILA MORENO, Alfonso: L'aportació toponímica dels cronistes locals → SO21

 420. VILAR HERRERO, Enric: Toponímia d'Artana → SO21

 421. VILARÓ I CASALINAS, Francesc: Els topònims són moltes coses → CITOC

 422. VILLAFRANCA GINER, Encarna: Onomàstica de la Ribera. Els cognoms dels (re)pobladors a la Ribera del Xúquer. La Ribera Baixa: el cas de Cullera → SO21

 423. VIRGILI I GUÀRDIA, Joaquim: La toponímia dels termes municipals d'Ulldecona i Freginals (Montsià), segons cadastre de 1742 → XXIIISGO1

 424. VIRGILI, Antoni : Toponímia de la regió de Tortosa al segle XII → XXIIISGO1

 425. WOLF, H. J.: L'onomastique sarde d'origine catalane → CITOC

 426. ZARAGOZÀ PÉREZ, Marina: Fossilitzacions lèxiques en els malnoms i topònims menors de Silla i en algunes frases fetes → SO21

 427. ZARAGOZÀ, Marina: Al voltant d'algunes variants de topònims menors a Silla → XCO