Dades - CDLPV
[crèdits i instruccions] [pàgina inicial]  
Multicerca

Noves incorporacions al Multicerca:

04.05.2021: Les nostres comparances d'Eugeni S. Reig.
17.05.2021: Lèxic d'aŀlèrgies del Termcat (Termcat: 131).

Índex de recursos disponibles:
 1. Fitxes de dubtes i terminologia de la CDLPV
 2. Google (català)
 3. Secció: català

 4. gdlc, enciclopèdia i conjugador (Enciclopèdia Catalana)
 5. Diccionari de l'IEC (diec2)
 6. Cerca dins del diec2 amb Google (inspirat per Lou Hevly)
 7. Diccionari Regex (Lou Hevly)
 8. Diccionari d'alguerés
 9. IULA - Lèxic Obert Flexionat de Català
 10. Subsecció: sinònims, bilingües...

 11. Traductor de l'Optimot (més opcions més avall)
  Versió del diccionari no validada per l'avl i que conté canvis respecte de la versió 2.0, que és la que l'acadèmia considera actualment oficial.
 12. Diccionaris Larousse i Vox (multilingües)
 13. Secció: històrics

 14. Diccionari català-valencià-balear (DCVB)
 15. Diccionari històric del valencià col·loquial
 16. Corpus textual informatitzat de la llengua catalana (CTILC)
 17. Vocabulari medieval català (L. Faraudo - IEC)
 18. Diccionari de la llengua catalana (1840) de Pere Labèrnia
 19. Glossari de l'editorial Barcino (dirigit per Germà Colón Domènech)
 20. Secció: multilingüe

 21. Diccionari multilingüe
 22. Servidor de diccionaris Dict (multilingüe)
 23. Secció: medicina

 24. Diccionari de medicina (EC)
 25. Diccionario médico-biológico de la Universitat de Salamanca
 26. Secció: terminologia

 27. Neoloteca (Termcat)
 28. Ubterm (Universitat de Barcelona)
 29. UPCTerm de la Universitat Politècnica de Catalunya
 30. Terminologia de ciències i tecnologia - IEC
 31. Diccionario de neologismos on line
 32. Eurodicautom (Unió Europea)
 33. Secció: gramàtica

 34. Optimot (Generalitat de Catalunya)
 35. Conjugador català Verbix
 36. Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1926)
 37. Corrector ortogràfic de Sotcatalà
 38. CUB (Criteris - Universitat de Barcelona)
 39. Glossari de termes gramaticals de l'IEC (GTG)
 40. Generador numèric (Generalitat valenciana)
 41. Secció: mitjans

 42. Ésadir (TVC-Catalunya Ràdio)
 43. Secció: refranys i frases fetes

 44. Refranyer català - castellà (Víctor Pàmies i Riudor)
 45. Secció: traducció

 46. Apertium (traductor multilingüe de la UOC)
 47. Nicetranslator (traductor multilingüe)
 48. Dacco (traductor anglés - català)
 49. Bíblia (BCI)
 50. Foreignword
 51. Traductor interNOSTRUM
 52. Secció: espanyol-castellà

 53. Diccionario de la Real Academia Española (2014; ed. 23) (drae)
 54. Español urgente de l'agència Efe - bbva
 55. Corpus Diacrónico del Español (Corde) de la RAE
 56. Diccionari Clave
 57. VOX
 58. Espasa (multilingüe)
 59. Secció: portugués

 60. Língua Portuguesa On-Line (Portugal)
 61. Secció: anglés

 62. Diccionari Merriam-Webster
 63. Diccionari Cambridge Advanced Learner's Dictionary
 64. Secció: dret i economia

 65. Diccionari jurídic català de l'IEC
  [dret públic, dret civil, dret penal, dret processal, dret canònic, dret ambiental, dret mercantil...]
 66. Diccionario del español jurídico de la RAE
 67. Justiterm (Generalitat de Catalunya)
  [dret, justícia]
 68. Minicercador (jurídic) de la Universitat de Girona
 69. Secció: tècnics

 70. Indústria (Generalitat de Catalunya)
 71. Vocabulari bàsic de telecomunicacions (Universitat Politècnica de Catalunya)
 72. Diccionari visual de la construcció (Generalitat de Catalunya)
  [ports i costes, hidrologia subterrània, visual de la construcció, carreteres]
 73. Secció: èuscar

 74. Euskalterm (basc i altres llengües)
 75. Secció: francés

 76. Grand dictionnaire terminologique (fr/en - Quebec)
 77. Dictionnaire vivant de la langue française (francés)
 78. Secció: italià

 79. Sabatini Coletti (italià)
 80. Diccionari italià (i altres) de Garzanti Linguistica
 81. Il grande italiano d'Aldo Gabrielli
 82. Secció: toponímia

 83. Onomasticon cataloniae de Joan Coromines (IEC)
 84. Toponímia en espanyol (Parlament europeu)
 85. Secció: natura

 86. Diccionari de noms de plantes del Termcat
 87. Vocabulari de flora i fauna de la cdlpv
 88. Diccionari d'astronomia
 89. Diccionari de les ciències ambientals
 90. Vocabulari forestal de l'iec
 91. Diccionari de sanejament (Generalitat de Catalunya)
 92. Fishbase (peixos)
 93. Avibase (ocells. multilingüe)
 94. BIOSIS
 95. Secció: literatura

 96. Obra de Joan Francesc Mira
 97. Secció: occità

 98. Diccionari general occitan de Joan de Cantalausa
 99. Secció: terminologia (continuació)

 100. Diccionaris del Termcat
  Pel que hem vist, el contingut d'estos diccionaris no sempre és el mateix que el del Cercaterm o de la Neoloteca, sinó que han rebut un tractament terminològic específic per a cada camp de coneixement a fi de conformar els diccionaris: arqueologia, atletisme, casteller, ciències socials, comerç electrònic, comunitats europees, escacs, esgrima, esports d'aventura, esports d'hivern, esports nàutics, esports olímpics, fàrmacs, fires i congressos, fustes exòtiques, futbol, gastronomia del pròxim orient, gastronomia japonesa, general de l'esport, geografia física, gestió de la qualitat, homeopatia, indústria, infermeria, jocs i joguines, mercats financers, motociclisme, negociació coŀlectiva, notarial, oftalmologia, patinatge artístic sobre gel, planificació estratègica, plantes, plats a la carta, procediments culinaris, productes informàtics, psiquiatria, qualitat, renda, rugbi, seguretat viària, serveis socials, sida, sinologia ('mastologia'), societat de l'informacion (occità), surf de neu, talaia. societat del coneixement, transport turístic, videojocs, grans magatzems, educació, criquet, neurociència,arts, otorinolaringologia, dret civil, esports aquàtics, xarxes socials, additius alimentaris, automobilisme, cronicitat, nàutic, veterinària i ramaderia, circ, gemmologia, dret administratiu, dret penal i penitenciari, administració electrònica, anatomia, criteris terminològics, recerca clínica de medicaments, culinari, mamífers marins, cartogràfics, immunologia, ciències de la salut, sabors del món, fisioteràpia, física, religions, indústria tèxtil a Mollet, medicina, cooperació al desenvolupament, llengües del món, multidiccionari, twirling, naturopatia, metrologia, instruments musicals, Consulteca, papallones, bombers, fusteria, peixos, lingüística textual, química, migracions, jardineria i paisatgisme, drets humans, telecomunicacions, dret, varietats vitivinícoles, màrqueting digital, ocells no passeriformes, robòtica industrial, enginyeria civil, ciberseguretat, malalties infeccioses, ictus i lesions meduŀlars i cerebrals, malalties metabòliques (obesitat i diabetis), LGBT, música, relacions internacionals, sociologia, malalties minoritàries, fotografia digital, bioètica, proves radiològiques, gestiò ambiental, ioga, tendències alimentàries, salut mental i addiccions, realitat augmentada, llatinismes parlamentaris, medicina nuclear, emergència climàtica, aŀlèrgies.

Comentaris i consultes:
golls@geocities.com