Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

[PDF]

Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE 63, de 14 de març). Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària

[...]

Títol III De la senyalització

[...]

Article 56. Idioma dels senyals

Les indicacions escrites dels senyals s'expressaran almenys en l'idioma espanyol oficial de l'Estat.

[…]