Legislació lingüística - cdlpv

La Declaració recorda l'art. 9 de la Llei núm. 577, de 29.11.1978, de règim local de Grenlàndia, que estipula: «1. El groenlandès és la llengua principal i el danès ha d'ésser estudiat de manera aprofundida. 2. Ambdues llengües poden ésser utilitzades per a fins/usos oficials». Donat que el grenlandès gaudeix d'un alt grau de protecció, les disposicions de la Carta d'acord amb l'art. 4.2 (cap disposició de la Carta no pot anar en contra de les normes més favorables existents) no són aplicables a aquesta llengua. El govern danès, en conseqüència, no presentarà els informes periòdics requerits.