Legislació lingüística - cdlpv

La Declaració recorda que l'art. 11 de la Llei núm. 137, de 23.03.1948, de règim local de les Illes Fèroe, estableix que «el feroès és reconegut com a llengua principal, però el danès ha d'ésser estudiat de manera aprofundida i pot ser utilitzat amb les mateixes condicions que el feroès en els afers públics». Donat que el feroès gaudeix d'un alt grau de protecció, les disposicions de la Carta d'acord amb l'art. 4.2 (cap disposició de la Carta no pot anar en contra de les normes més favorables existents) no són aplicables a aquesta llengua. El govern danès, en conseqüència, no presentarà els informes periòdics requerits.