Legislació lingüística - cdlpv

Tal com afirma la declaració austríaca, l'especificació separada dels paràgrafs assumits per als territoris de cada land es fa d'acord amb l'estructura federal de la República i tenint en compte la situació de cadascuna de les llengües en cada territori on són reconegudes. La competència de les matèries reconegudes pot correspondre, en aquest sentit, al govern federal o al land.
Àustria ha optat per un model de declaració que sembla inspirat en la d'Alemanya, que és anterior en el temps. En un primer grup hi ha les llengües a les quals s'aplica clarament la Carta amb un mínim de trenta-cinc paràgrafs signats de la Part III.
D'altra banda, hi ha un segon grup de llengües, amb un reconeixement menor, a les quals s'apliquen els objectius i principis generals reconeguts a la Part II de la Carta, però no pas els apartats de la Part III. De tota manera, i pel que fa a aquest segon grup, es fa constar que "la legislació i la pràctica administrativa austríaques coincideixen amb les prescripcions establertes a la Part III de la Carta" en relació a alguns paràgrafs assenyalats a la Declaració.