Legislació lingüística - cdlpv

Reglament núm. 1, del Consell, pel qual es fixa el règim lingüístic de la Comunitat Econòmica Europea

→ Text consolidat (2003): conté les modificacions degudes a les adhesions posteriors a 1958.

EL CONSELL DE LA COMUNITAT ECONÒMICA EUROPEA,

Vist l'article 217 del Tractat, segons el qual el règim lingüístic de les institucions de la Comunitat serà fixat pel Consell, per unanimitat, sense perjudici de les disposicions previstes en el reglament del Tribunal de Justícia,

Atés que les quatre llengües en les quals ha estat redactat el Tractat són reconegudes com a llengües oficials cadascuna d'elles en un o diversos estats membres de la Comunitat,

HA ADOPTAT EL PRESENT REGLAMENT:

Article 1
Les llengües oficials i les llengües de treball de les institucions de la Unió són l'alemany, el castellà , el txec, el danés, l'eslovac, l'eslové, l'estoni, el finés, el francés, el grec, l'hongarès, l'anglès, l'italià, el letó, el lituà, el maltés, el neerlandés, el polonés, el portugués i el suec.

Article 2
Els textos que un estat membre o una persona sotmesa a la jurisdicció d'un estat membre envie a les institucions s'han de redactar, a elecció del remitent, en una de les llengües oficials. La resposta s'ha de redactar en la mateixa llengua.

Article 3
Els textos que les institucions envien a un estat membre o a una persona sotmesa a la jurisdicció d'un estat membre s'han de redactar en la llengua d'aquest estat.

Article 4
Els reglaments i altres texts d'abast general es redactaran en les vint llengües oficials.

Article 5
El Diari Oficial de la Unió Europea es publica en les vint llengües oficials.

Article 6
Les institucions podran determinar les modalitats d'aplicació d'aquest règim lingüístic en els seus reglaments interns.

Article 7
El règim lingüístic del procediment del Tribunal de Justícia es determinarà en el seu reglament de procediment.

Article 8
Pel que fa als estats membres on hi ha diverses llengües oficials, l'ús d'una llengua es regeix, a petició de l'estat interessat, per les normes generals de la legislació d'aquest estat.

El present reglament és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada estat membre.

Brussel·les, 15 d'abril de 1958

Pel Consell,

El president

V. LAROCK


Actes d'adhesió que han modificat el Reglament número 1 del Consell després de 1958


A1 → Acta d'adhesió de Dinamarca, d'Irlanda i del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord L 73 14 27.3.1972 (adaptada per Decisió del Consell de 1 de gener de 1973) → L 2 1 1.1.1973
A2 → Acta d'adhesió de Grècia → L 291 17 19.11.1979
A3 → Acta d'adhesió d'Espanya i de Portugal → L 302 23 15.11.1985
A4 → Acta d'adhesió d'Àustria, de Finlàndia i de Suècia → C 241 21 29.8.1994 (adaptada per Decisió 95/1/CE, Euratom, CECA del Consell) → L 1 1 1.1.1995
A5 → Acta relativa a les condicions d'adhesió de la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República Eslovaca, i a les adaptacions dels tractats en els quals es fonamenta la Unió → L 236 33 23.9.2003