Legislació lingüística - cdlpv

Vilaweb, 15.10.2004

Els registres civils de Catalunya utilitzaran el català gràcies a un acord entre la Generalitat i el Govern

BARCELONA, 15.10.2004 (EUROPA PRESS)

Els registres civils de Catalunya utilitzaran amb normalitat el català, gràcies a un protocol d'actuació que signaran els propers dies a Barcelona el conseller de Justícia de la Generalitat, Josep Maria Vallès, i el ministre de Justícia, Juan Fernando López Aguilar.

L'acord, que inclou la informatització dels registres civils de Catalunya, "obre una nova etapa del foment del català en l'Administració de justícia" ja que, fins ara, "hi havia moltes dificultats per fer inscripcions i alguns tràmits en català en el Registre Civil", segons ha informat avui la Conselleria.

Aquest departament havia sol·licitat diverses vegades al Ministeri les modificacions necessàries perquè es reconegués el català en el Registre Civil, a causa de "les nombroses queixes que es rebien" i "la confusió i la inseguretat jurídica que aquest fet generava".

Aquesta situació era fruit d'una llei que només preveia l'ús del castellà perquè es va aprovar en una època —1957— en què la llengua catalana no estava reconeguda oficialment.

El protocol entre la Generalitat i el Govern central contempla que les dues institucions "han de facilitar l'aplicació del principi de doble oficialitat" en l'àmbit dels registres civils de Catalunya, de manera que els documents que se subministrin als ciutadans hauran d'estar escrits tant en català com en castellà.

Un dels principals acords del protocol és que es faran els tràmits necessaris per promoure les reformes legislatives i reglamentàries, especialment de la llei i del reglament del Registre Civil, i altres actuacions perquè la inscripció d'assentaments i l'emissió de certificats del Registre Civil pugui fer-se en les dues llengües.

A més, els folis dels llibres del Registre Civil, així com els impresos, segells i sistemes informàtics, es distribuiran en català i en castellà.

D'altra banda, el protocol preveu, així mateix, informatitzar els registres civils, als quals es dotarà del programa d'aplicació informàtica general de gestió registral Inforeg, desenvolupat pel Ministeri de Justícia.

Per poder implementar els instruments tecnològics i informàtics en els registres civils, la Conselleria i el Ministeri signaran un conveni específic de col·laboració en aquest àmbit.