Legislació lingüística - cdlpv

Nova sentència del TSJCV que reconeix la denominació català estatuts Universitat Alacant

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (amb la Sentència 494 de la Secció Primera de la Sala del Contenciós Administratiu) ha respost favorablement el recurs que va presentar la Universitat d'Alacant, contra la supressió de l'expressió «acadèmicament català» de la publicació del seu estatut per part del Consell de la Generalitat.

El text de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, aprovat pel Claustre Universitari al juliol de 2003, establia com un dels fins de la Universitat «potenciar el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, valencià segons l'Estatut d'Autonomia, acadèmicament català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària» (article 2.k).

El Decret 73/2004, de 7 de maig de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprovava l'Estatut de la Universitat d'Alacant, va suprimir l'expressió «acadèmicament català». La Universitat, en defensa de l'acord del Claustre, va presentar pel mes de juliol de 2004 un recurs contenciós administratiu que s'ha resolt ara a favor de la Universitat.

La sentència utilitza els mateixos arguments que anteriorment el TSJ havia fet servir per a resoldre un recurs idèntic de la Universitat Jaume I i, també, els arguments de la Sentència 75/1997 del Tribunal Constitucional, en què es considera que en l'exercici de l'autonomia universitària, consagrada com a dret fonamental en l'article 27.10 de la Constitució espanyola, la Universitat té dret a establir i usar en l'àmbit acadèmic els termes valencià i català com a equivalents.

En conseqüència, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana declara que el Decret 73/2004 de 7 de maig del Consell de la Generalitat, en tant que exclou la menció "acadèmicament català" de l'article 2.k de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, és contrari a dret i, per tant, en aquest punt l'anul·la i el deixa sense efecte.

El Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant

Alacant, 7 de juliol de 2005