Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

(Informació proporcionada per InfoZèfir. Butlletí Informatiu sobre Llengua Catalana)

El TSJCV declara una vegada més la validesa de la titulació de filología catalana per acreditar coneixements de valencià en les oposicions a cossos docents

Nota de Premsa STEPV-IV (11.05.2006)

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha emés nova sentència arran el recurs interposat per l'STEPV-Iv contra les ordres de 2004 per les quals es convocaven processos selectius per a l'ingrés als cossos docents no universitaris, que no contemplaven la Filologia Catalana com instrument d'acreditació de coneixements de valencià en els concursos a places docents, que ha donat lloc que una altra vegada consecutiva reitere la seua doctrina proclamada en anteriors pronunciaments promoguts pel propi STEPV-Iv, per Acció Cultural del País Valencià, per les Universitats d'Alacant i València i per diversos particulars en el sentit que, fent-se ressò de la doctrina del Tribunal Constitucional al respecte, la Universitat, en el sentit que a nivell normatiu l'àrea de Filologia Catalana assumeix tots els continguts cognitius relatius al valencià considerat com a llengua, cosa per la qual l'Administració de l'Estat va homologar i fer equivalents els antics títols de Filologia Valenciana, desapareguts des de l'any 1993, al actualment existent i únic al respecte de Filologia Catalana.

La denominació de «llengua catalana» per a la nostra llengua en l'àmbit acadèmic pot ser utilitzada sense que açò contradiga l'Estatut d'Autonomia. La Universitat i el món acadèmic no ha transformat la denominació del valencià i s'ha limitat a permetre al seu si que puga ser conegut també com català, en la seua dimensió científica i escolar.

Per tant no existeix cap raó jurídica que permeta sostenir que la titulació de Llicenciatura en Filologia Catalana no constituisca titulació suficient... per eximir de la realització de la prova de coneixements de la llengua d'aquesta Comunitat -denominada oficialment «llengua valenciana» o «idioma valencià» en el seu Estatut d'Autonomia, i en l'àmbit acadèmic «catalana» en els processos selectius de les oposicions docents.

Així mateix, insisteix el Tribunal, «es declara contraria a dret qualsevol interpretació de les bases de les convocatòries a què s'ha fet referència que conduisca al resultat de considerar que els aspirants en possessió de la titulació de Llicenciatura en Filologia Catalana... vénen obligats a sotmetre's a la prova obligatòria i eliminatòria de valencià, car aquests queden exempts de l'esmentada prova», per posseir suficient acreditació amb l'ostentació d'aquest títol.

L'STEPV-Iv es congratula que així queden salvaguardats els drets dels titulats de Filologia Catalana per les universitats valencianes així com que es declare la seua validesa proclamant-se una vegada més d'aquesta manera la unitat de la llengua no sols en l'àmbit acadèmic sinó també en el normatiu i jurisprudencial.