Legislació lingüística - cdlpv

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA ORDENA A LA GENERALITAT QUE ACCEPTE FILOLOGIA CATALANA EN LES OPOSICIONS DE SECUNDÀRIA

Nota de premsa de la Universitat d'Alacant

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a través d'una mesura cautelar, ha decidit ordenar a la Generalitat Valenciana que accepte el títol de Filologia Catalana en les oposicions de secundària i mestres del 2004 que tenen lloc actualment. La decisió ha estat presa després que les universitats de València i Alacant impugnaren les ordres de 4 de maig del 2004 que convoquen proves selectives per a l'accés a cossos de professors de secundària i mestres.

Concretament, la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona del TSJCV, acorda "adoptar la mesura cautelar positiva d'ordenar a l'Administració demandada —la Generalitat Valenciana— que eximisca de la realització de la prova de valencià a qui, admesos a les proves, hagen acreditat l'obtenció del títol de Filologia Catalana".

Les universitats d'Alacant i València han mostrat la seua satisfacció per la decisió del TSJCV. A més, la mesura cautelar que obliga l'acceptació del títol de Filologia Catalana se suma a quatre sentències anteriors en el mateix sentit, relatives a les oposicions del 2002 i 2003 en què la Generalitat Valenciana havia decidit excloure aquest títol de la convalidació de les proves de valencià. La novetat d'aquesta última decisió, però, es troba en el fet que ara el TSJCV ordena a la Generalitat Valenciana que accepte el títol de Filologia Catalana en unes oposicions en curs.

Alacant, 9 de juliol del 2004