Legislació lingüística - cdlpv

Europa Press, 01.06.2005

PALMA DE MALLORCA, 1 (EUROPA PRESS)

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha remès una carta a una jutgessa de Palma en què la insta a admetre les denúncies escrites en català, després que aquesta magistrada del Jutjat de Primera Instància número 11 no admetés una denúncia presentada al març escrita en aquesta llengua, per considerar que el tribunal "desconeix" l'idioma.

El CGPJ s'ha pronunciat d'aquesta manera en resposta a una carta que li va enviar la ciutadana afectada, Eva Torras, qui va denunciar que, dos mesos després d'haver presentat la demanda en català per unes obres de demolició que s'estaven executant "de manera temerària" davant del seu domicili, el Jutjat el va advertir del següent: "Desconeixent aquest tribunal la llengua de la comunitat, presenti's ulteriors escrits en castellà sota preparació d'inadmissió".

Si es confirma aquest fet, el CGPJ ha advertit la jutgessa en la carta, a la qual ha tingut accés Europa Press, que podria ser "constitutiu de delicte i/o falta disciplinària". Per això, el vocal del Consell General, Alfons López, nomenat a petició de CiU, va demanar a la magistrada que com més aviat millor, remeti l'escrit íntegre que conté la frase de rebuig, i informi de tot allò que consideri oportú relacionat amb aquest cas.

L'afectada ha recordat en la seva carta al CGPJ que l'Estatut d'Autonomia, en el seu article tercer, estableix que "la llengua catalana, pròpia de les Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial". "Tots tenen dret a conèixer-la i a usar-la i ningú podrà ser discriminat a causa de l'idioma", diu l'article. Així també ho reconeix la Constitució espanyola en el seu article tercer.

Així mateix, l'afectada ha explicat que la Llei de normalització lingüística, en el seu article onze, afirma que "dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, tots els ciutadans tenen dret a poder dirigir-se a l'Administració de Justícia en la llengua oficial que estimin convenient usar i no se'ls hi pot exigir cap traducció".

Amb això, ha recordat que aquesta Llei afegeix que "tots els documents, escrits, realitzats o redactats en català, són totalment vàlids i eficaços davant els tribunals i els jutjats de les Balears", i que "en tot cas, tenen dret a ser atesos en la llengua que elegeixin".

Per això, Eva Torras ha considerat que els seus drets com a ciutadana han estat "violats de manera flagrant" i que l'Administració de Justícia l'ha tractat de manera "injusta" i "anticonstitucional". "Qui té el deure de vetllar pels meus drets com a ciutadana de Mallorca? Com podem defensar-nos d'aquestes agressions?", pregunta l'afectada al vocal del CGPJ.