Legislació lingüística - cdlpv

Europa Press, 03.08.2004

ERC proposa que tots els museus i equipaments culturals públics tinguen rètols en les llengües de l'Estat

MADRID, 03.08.2004 (EUROPA PRESS)

El Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, a iniciativa del diputat Joan Tardà i Coma, ha presentat una proposició no de llei, en la qual insta el Govern que establisca que tots els museus i equipaments culturals públics de titularitat estatal continguen retolació i materials didàctics en totes les llengües oficials de l'Estat.

En la proposició no de llei, a la qual va tindre accés Europa Press, el Grup d'Esquerra Republicana convida el Govern a establir que, com a primer pas simbòlic cap a una Administració General de l'Estat respectuosa amb la pluralitat lingüística, el Ministeri de Cultura atenga i done resposta als ciutadans/es o organismes amb els quals tinga relació en la llengua oficial a l'Estat que els administrats lliurement escullen.

La proposició subratlla el benefici que per a una societat suposa l'assumpció del plurilingüisme com a fenomen natural i positiu, tant des del punt de vista del reconeixement de la pròpia riquesa cultural de l'Estat, com des del punt de vista de l'increment de la permeabilitat a l'aprenentatge d'idiomes i la millora de les competències lingüístiques dels ciutadans.

SUPERACIÓ DEL MONOLINGÜISME

A més, el grup manifesta que "no cal desaprofitar l'oportunitat de salvaguardar les llengües minoritzades de l'estat mitjançant el seu prestigi en les institucions comunes al conjunt dels ciutadans de l'Estat, així com assegurar una millor representació política i un acostament de l'administració central al conjunt de la ciutadania".

Per a este grup, "el cas espanyol, a més, pot servir de clara referència per a altres estats multilingües en el seu llarg procés de superació del 'monolingüisme d'Estat'. Sense anar més lluny, pot ser exemple per a altres estats membres de la Unió Europea, que fa de l'aposta per la diversitat cultural i lingüística una de les seues principals divises".

ERC presenta una proposició no de Llei perquè es traduïsquen els webs ministerials a totes les llengües oficials

MADRID, 03.08.2004 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentat una proposició no de Llei al Congrés dels Diputats per a instar el Govern a "traduir els llocs web de tots els ministeris a les llengües oficials de l'Estat: castellà, català, gallec i basc".

La proposta, presentada a iniciativa del diputat Joan Tardà i Coma per a ser debatuda en comissió, argumenta la importància que els webs ministerials apareguen en les diferents llengües oficials, i no només en castellà com fins ara.

Esquerra argumenta que "la introducció en el conjunt de poders de l'Estat de totes les llengües oficials no només no ha de ser vist com una iniciativa gratuïta o sense justificació, sinó que ha de ser valorada com una aportació decisiva amb vista a donar un nou impuls a la modernització i al progrés de la democràcia espanyola per la via d'un major respecte pels ciutadans que no tenen el castellà com a llengua materna".

Per a això, defensa els "beneficis" que per a una societat suposen l'assumpció del plurilingüisme com un "fenomen natural i positiu, tant des d'un punt de vista del reconeixement de la pròpia riquesa cultural de l'Estat, com des del punt de vista de l'increment de la permeabilitat a l'aprenentatge d'idiomes i la millora de les competències lingüístiques dels ciutadans".