Legislació lingüística - cdlpv

Diari de Balears, 24.07.2004

Les delegacions de Govern de Catalunya i de Balears impulsaran l'ús del català

Els responsables dotaran d'eines els funcionaris perquè aprenguin la llengua

Diari de Balears. Palma

Els delegats de Govern de Balears i Catalunya, Ramon Socias i Joan Rangel, subscrigueren un acord en el qual mostren el seu interès per avançar en la normalització de l'ús de la llengua catalana en els àmbits de l'Administració de l'Estat en els territoris de la seva competència amb l'aplicació de mesures concretes.

Aquesta voluntat tindrà una aplicació específica entre els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que estan en contacte directe amb els ciutadans. En aquest sentit, ambdues institucions acordaren treballar conjuntament amb l'objectiu que en els llocs estables d'atenció als ciutadans sempre estigui garantida la resposta en català. A partir d'aquesta nova línia de col·laboració, protocol·loritzaran el procediment de referència en cas que un agent, fora d'aquests llocs estables de relació, no pugui donar resposta en català.

Aquest acord també servirà per fomentar l'aprenentatge de la llengua catalana de manera contínua entre els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat destinats als territoris en els quals també sigui llengua oficial. El document ratificat per Socias i Rangel anima tots els ciutadans de Catalunya i Balears a fer servir en les seves relacions amb l'Administració de l'Estat les dues llengües oficials en ambdues comunitats, especialment el català, "sense haver-se de preocupar per obtenir reaccions adverses".

D'aquesta manera, els polítics han sortit al pas dels incidents denunciats pel jove Antoni Mestre, que va ser escorcollat per agents de la Guàrdia Civil de l'aeroport de Barcelona pel simple fet de respondre en català. Els representants de Madrid justificaren aquests fets per la mateixa configuració d'alguns llocs de feina de l'Administració de l'Estat, en especial aquells que es refereixen a la seguretat pública.

Text de l'acord signat per ambdós delegats del Govern de l'Estat:

Joan Rangel i Tarrés, delegat del Govern a Catalunya, i Ramón Socias i Puig, delegat del Govern a les Illes Balears, manifesten la seva voluntat de donar suport a la normalització de l'ús de la llengua catalana entre els funcionaris de l'Administració General de l'Estat i, més concretament, entre els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, que estan en contacte directe amb els ciutadans.

És per això, que volem encoratjar a tots els ciutadans de Catalunya i de les Illes Balears a fer ús, en les seves relacions amb l'Administració de l'estat, de les dues llengües oficials a ambdues Comunitats, especialment el català, sense haver de preocupar-se d'obtenir reaccions adverses. En aquesta línia, lamenten els conflictes que s'hagin pogut crear arran de certs fets denunciats per ciutadans que s'han adreçat en català a membres d'aquests Cossos, i també d'altres organismes oficials.

La pròpia configuració d'alguns llocs de feina de l'Administració de l'Estat i, sobre tot els que fan referència a la seguretat pública, fa que les estades dels funcionaris destinats en aquests territoris de llengua pròpia tenguin un caràcter provisional, la qual cosa no sempre facilita l'aprenentatge de la llengua i de la cultura del país.

Tot i així, en tant que responsables del Govern de l'Estat en territoris de parla catalana es comprometen a aprofundir en el procés d'introducció dels mecanismes necessaris per tal que el diàleg i la comunicació entre els ciutadans i els funcionaris de l'Estat es pugui fer, amb tota normalitat, en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya i a les Illes Balears, proporcionant eines, perquè els funcionaris puguin conèixer la realitat cultural social lingüística de les nostres Comunitats Autònomes.

En concret treballaran en tres línies d'actuació:

1. En els llocs estables de relació directa amb el públic, els ciutadans sempre tendran garantida la resposta en català.

2. Es protocol·litzarà el procediment de referència en cas que un agent, fora d'aquests llocs estables de relació, no pugui donar resposta en català.

3. Es fomentarà l'aprenentatge de la llengua catalana de forma continuada entre els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats als territoris en els quals també sigui llengua oficial.

Palma (Mallorca), 24 de juliol de 2004