Legislació lingüística - cdlpv

Avui, 26.02.2004

La discriminació del català arriba per primer cop a les Nacions Unides

Associacions catalanes porten a l'ens internacional la seva preocupació per la llengua

S'examina un informe sobre els incompliments de l'Estat

Jordi Panyella
BARCELONA

Un comitè d'experts de les Nacions Unides (ONU) ha estudiat per primer cop un extens document en què es relata la discriminació que pateixen els ciutadans que tenen el català com a primera llengua, així com la política del govern central de fomentar l'ús del castellà en detriment de la llengua pròpia del país. L'informe s'ha presentat aquests dies a Ginebra davant el comitè d'experts encarregat d'avaluar el nivell de compliment del Conveni sobre Discriminació Racial signat per diversos Estats, entre d'altres, l'espanyol.

El comitè escolta primer un informe dels representants estatals i dóna audiència a les diverses ONGs que vulguin fer puntualitzacions al document oficial abans que s'emeti un dictamen final, en què, si escau, es fan observacions al govern corresponent. En aquests cas, fins a la capital suïssa s'hi han desplaçat dues persones en representació de la Plataforma per la Llengua, el Ciemen, Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural, Fundació Congrés de Cultura Catalana i el centre UNESCO de Catalunya. Les entitats catalanes consideren que, en el marc d'aquest conveni internacional, que vetlla per la no-discriminació per temes racials, hi ha marge per encabir-hi una denúncia sobre la situació lingüística, partint de la premissa que "els catalanoparlants no tenen reconeguts els mateixos drets que la resta de ciutadans de parla castellana".

L'informe de les associacions catalanes va ser presentat als membres del comitè de l'ONU en una trobada prèvia a l'exposició que dimecres van fer els representants espanyols davant el comitè de l'ONU. En l'informe fet pel govern central es parla de la situació dels immigrants i del col·lectiu gitano a Espanya, però, en cap cas, es parla de temes lingüístics. Ahir els delegats espanyols van tornar a l'ONU, on els experts els van fer preguntes concretes sobre l'informe i, en almenys vuit intervencions, es va fer referència al tema lingüístic. Un dels experts va preguntar si fora de Catalunya era possible estudiar el català, qüestió que va ser resposta amb evasives pels representants espanyols. Aquests només van entrar en detalls per expressar la seva preocupació per la possibilitat que el govern de la Generalitat no apliqui la llei de qualitat de l'ensenyament que obliga a fer més hores de castellà a les escoles. Durant la seva estada a Ginebra, els representants del govern central han tingut el suport indirecte de representants de l'Associació per a la Tolerància, que han exposat a l'ONU la seva peculiar visió d'una suposada situació d'inferioritat del castellà a Catalunya.

En l'informe de les associacions catalanes es fa una defensa de les mesures de discriminació positiva del català com a camí vàlid per superar les mancances actuals. A més, s'adverteix que la nova realitat social derivada de l'arribada massiva d'estrangers pot suposar un nou afebliment de la llengua.

L'informe aporta diversos exemples concrets en què el govern central incompleix l'obligació constitucional de protegir totes les llengües de l'Estat, com és el cas de les diverses lleis en què s'exclou la possibilitat d'utilitzar el català. L'informe també denuncia el secessionisme lingüístic i recorda diverses actuacions tant del govern de Madrid com dels governs autònoms del País Valencià i les Illes Balears.