Legislació lingüística - cdlpv

Levante, 20.12.2003

davall, Europa Press, 19.12.2003

Declaració institucional de l'AVL

La AVL rechaza las iniciativas que den una imagen fragmentada del sistema lingüístico

Insta a las administraciones y las entidades subvencionadas a respetar los acuerdos normativos

A. G., Valencia

El pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) aprobó ayer una declaración en la que denuncia que «la diversidad onomástica del valenciano no puede servir de base a iniciativas que proyecten una imagen fragmentada del sistema lingüístico que los valencianos compartimos con otros territorios». Este es el mensaje de la entidad normativa ante el proyecto del Ministerio de Educación de incluir el valenciano en las escuelas oficiales de idiomas como titulación diferenciada de la de catalán. El texto ni cita esta propuesta ni al departamento de Pilar del Castillo, aunque la referencia es clara, más de lo que algún académico esperaba, según algún comentario privado. No obstante, apunta a continuación que «las iniciativas que adopten los poderes públicos para difundir el valenciano fuera de nuestro ámbito lingüístico tienen todo el reconocimiento de la AVL».

Pese a que el objetivo era la unanimidad, fue imposible llegar al pleno con un texto cerrado, de forma que sobre la mesa se pusieron unas enmiendas al escrito base. Ello provocó que la sesión se alargara durante casi 4 horas y que, al final, la declaración se aprobara con 19 votos a favor, uno en contra y un académico que rehusó participar en todo el proceso (ambos proceden de la RACV).

El fragmento que contiene la crítica implícita al Gobierno estaba en la propuesta inicial de declaración, elaborada por algunos de los designados inicialmente por el PSPV. Otros académicos habían intentado los días previos sustituirlo por otro más suave, aunque al final permaneció a cambio de incluir el reconocimiento a las iniciativas para difundir el valenciano en el exterior.

La declaración recuerda además el dictamen del Consell Valencià de Cultura, para concluir que la denominación de valenciano («tradicional, histórica, legal, estatutaria») es «la más adecuada en el marco institucional», aunque no incompatible con otras «también tradicionales, históricas y legales». La AVL pide que el nombre no sea «objeto de polémicas inútiles» ni instrumentalizaciones culturales, sociales o políticas. Asimismo, la entidad subraya que todas las administraciones y las entidades privadas con financiación pública han de respetar los acuerdos normativos de 2002.

L'AVL rebutja la "projecció d'una imatge fragmentada del sistema lingüístic compartit amb altres territoris"

19/12/2003 19:02

L''ens normatiu aprova una declaració en la qual afirma que el nom de la llengua "no ha de ser objecte de polèmiques inútils"

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El ple de l''Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va aprovar hui una declaració institucional sobre el nom i l''entitat del valencià i la seua normativa oficial vigent en què assenyala que la "diversitat onomàstica del valencià no pot servir de base a iniciatives que projecten una imatge fragmentada del sistema lingüístic que els valencians compartim amb altres territoris". El text va rebre 19 vots a favor, un en contra i una abstenció.

La declaració també afirma que les iniciatives que adopten els poders públics per a difondre el valencià fora "del nostre àmbit lingüístic tenen tot el reconeixement de l''AVL", si bé especifica que, en tot cas, "estes han de garantir la difusió de la nostra peculiaritat idiomàtica i s''han d''ajustar a criteris conceptuals i onomàstics de caràcter integrador". Afegix que, en el "moment oportú", l''Acadèmia "elaborarà un dictamen detallat i precís sobre les qüestions anteriors".

A més, l''AVL recalca que el referent normatiu oficial del valencià, aprovat en els acords plenaris del 25 de març i del 20 de maig del 2002, està en "plena vigència" i que, per tant, totes les administracions públiques valencianes i totes les entitats privades que reben finançament públic "tenen l''obligació de respectar-lo", segons l''article 5 de la llei de creació de la institució, recorden els membres de l''AVL.

El debat i posterior aprovació del text en el ple de l''AVL va sorgir a iniciativa de huit acadèmics --Josep Lluís Doménech, Verònica Cantó, Honorat Ros, Emili Casanova, Josep Palomero, Jordi Colomina, Manuel Pérez Saldanya i Rafael Alemany--, que van presentar un escrit inicial a la reunió per a la seua discussió per la via de urgència, ja que este punt no estava inclòs en l''ordre del dia de la sessió, segons van explicar a Europa Press fonts de l''Acadèmia.

Durant el debat, alguns acadèmics van presentar esmenes "amb l''objectiu de millorar el text definitiu i trobar el màxim consens possible", van assenyalar els responsables de l''ens normatiu.

En la seua declaració, l''Acadèmia Valenciana de la Llengua recorda que una de les seues competències és la de "vetlar per l''ús normal del valencià i defensar la seua denominació i entitat" i remet a l''apartat ''Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià'' del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el juliol del 1998.

Els acadèmics consideren que la denominació de ''valencià'' és "tradicional, històrica, legal, estatutària i, per això, la més adequada al marc institucional", si bé assenyalen que este nom "no és incompatible ni ha d''entrar en contradicció amb altres denominacions també tradicionals, històriques i legals, que rep la llengua pròpia dels valencians".

"POLEMIQUES INUTILS"

Per a l''AVL, "el nom de la llengua i la seua naturalesa no han de ser objecte de polèmiques inútils ni de cap classe d''instrumentació cultural, social ni política, ja que això només contribuïx a fomentar la desunió entre els parlants, a dificultar la promoció del seu ús i a obstaculitzar la seua normalitat plena".

A més, l''entitat demana a les institucions públiques ser consultada en tots els casos en els quals es legisle o es prenguen iniciatives sobre el valencià, en allò que afecte les competències legals que té atribuïdes.

D''altra banda, el ple de l''AVL també va aprovar hui l''adscripció dels acadèmics Angel Calpe, Emili Casanova i Manuel Pérez Saldanya a les seccions de Lexicografia i Gramàtica. A més, Calpe també participarà en Foment i Documentació, Casanova en Onomàstica i Publicacions i Pérez Saldanya en la secció d''Assessorament.

Així mateix, en l''últim ple de l''any, els membres de l''AVL van ser informats pel president de la secció de Foment, Honorat Ros, sobre la marxa dels treballs del "Llibre Blanc de l''Us del Valencià", un projecte que ha entrat en fase d''elaboració amb una enquesta dirigida a prop de 7.000 persones.

Este treball de camp començarà el pròxim 12 de gener i es prolongarà durant cinc setmanes. La mostra es realitzarà per quotes de sexe i edat, d''acord amb quatre estrats de població i distribuïda en sis agrupacions comarcals.

Finalment, el ple de l''AVL va aprovar la convocatòria de nou beques per a la realització de pràctiques professionals de tècnics en lexicografia, terminologia i toponomàstica.