Legislació lingüística - cdlpv

COMUNICAT DE PREMSA

La Mesa per l'Ensenyament en Valencià, formada per representants dels sindicats Comissions Obreres del País Valencià, Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana, Unió General dels Treballadors del País Valencià; Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; per professorat de l'educació primària i secundària; i professorat, estudiants i personal de l'administració i serveis de les universitats valencianes, en relació a la proposta d'orientacions i suggeriments per a l'elaboració de materials curriculars escrits en valencià, aprovada pel ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), manifesta el següent:

Primer. Els supòsits de caire metodolològic i didàctic que sostenen la proposta no s'adiuen amb la pràctica docent ni troben justificació pedagògica entre els especialistes de didàctica de les llengües.

L'adoptació de llistats de paraules en relació a l'edat i nivell acadèmic de l'alumnat no troba correspondència en cap altra llengua de cultura i la seua metodologia d'aprenentatge. En aquest sentit, la iniciativa de l'AVL és un fet insòlit.

Segon. La intenció declarada d'orientar autors i editors en l'elaboració de llibres de text i altres materials curriculars és una intromissió en les competències del professorat, que tindrà com a conseqüència un reglamentarisme de nul·la utilitat per a atendre la diversitat de l'alumnat, el qual, segons les seues característiques (llengua materna, comarca, edat, nivell de maduració...) sempre requereix l'acció concreta del professorat.

Tercer. Una proposta que estableix tantes distincions i doblets únicament pot contribuir a introduir vacil·lacions i dubtes, inseguretat a la fi, entre el professorat i l'alumnat.

Quart. Atesa la manipulació de caire prescriptiu que reiteradament ha aplicat el Govern valencià en aquesta matèria, la proposta serà una coartada per a continuar exercint la censura sobre el model de llengua i els continguts dels materials curriculars.

Cinqué. El concepte de formes genuïnes al·ludit en la proposta allunya el valencià del model de llengua que s'ha consolidat com a forma culta en els darrers anys.

Sisé. Atesa la normalització aconseguida pel que fa al model de llengua usat per autors, administració i ensenyament, sorprén que l'AVL qüestione aquesta realitat en lloc de promoure iniciatives que afavorisquen l'ús social de la llengua, el veritable repte que ha d'aconseguir la societat valenciana.

D'acord amb l'esperit de col·laboració expressat en la mateix proposta, la Mesa demana que l'AVL òbriga un diàleg i encete una línia de col·laboració amb el món editorial i de l'ensenyament abans de la seua aplicació.

València, 11 de desembre de 2002.

Font: llista de correu , de la Universitat de Valencia; llista de correu , de tècnics lingüístics del País Valencia.