Legislació lingüística - cdlpv

Europa Press, 07.05.2004

Consell.- Aprovat un conveni amb la Real Academia de Cultura Valenciana per valor de 250.000 euros

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El Govern valencià va aprovar hui un conveni amb la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) per a la promoció i difusió de la cultura valenciana al llarg de l'any 2004, per valor de 250.000 euros. Segons va manifestar el portaveu del Consell, Alejandro Font de Mora, en la roda de premsa posterior al ple, va indicar que es tracta d'una actuació que es porta a terme des de l'any 2000 i va afegir que esta organització, "tan respectable" com qualsevol altra, "mereix que el Consell, amb els seus fons destinats al finançament de la cultura, tinga la seua participació".

Font de Mora va dir que la RACV està "molt arrelada en el panorama cultural valencià", i va remarcar que el suport "total" del Consell a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua "no té res a vore amb estes qüestions". Este suport no és obstacle "perquè altres entitats culturals de molt variada índole" reben el suport del Govern valencià, que no és "sectari, com d'altres" sinó amb "amplitud de mires". Per a la realització de les activitats previstes en el conveni, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport aportarà 250.000 euros a la Real Academia de Cultura Valenciana. Per part seua, la Real Academia de Cultura Valenciana durà a terme, entre d'altres activitats, la celebració del Dia de la Llengua i Cultura Valenciana; l'organització del segon Seminari Internacional de Llengües Minoritàries; la difusió cultural i intercanvi de publicacions; activitats acadèmiques, cursos i conferències i pàgina web.

EDICIÓ DEL DICCIONARI

Així mateix, editarà publicacions com la segona edició del Diccionari de la RACV, Corrector informàtic i Diccionari en internet; Annals; Premi Jaume Roig, i publicacions diverses de les Seccions (Sèrie Filològica, Històrica i Musicologia). A més, el Consell va aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i l'il·lustre Col·legi Notarial de València per a la promoció de l'ús del valencià durant l'any 2004.

Per contribuir a la promoció de l'ús del valencià en els diferents àmbits socials, l'Il·lustre Col·legi Notarial de València realitzarà una sèrie d'activitats, entre les quals es troben el funcionament de l'Oficina de Promoció de l'Us del Valencià i la incorporació d'este idioma com a llengua de treball i comunicació del Col·legi.

Per al foment del valencià, este organisme també adequarà els diversos materials informàtics per a l'ús d'esta llengua i realitzarà una campanya de difusió de les possibilitats de l'ús del valencià en l'àmbit dels professionals de la notaria.

Així mateix, per a la realització de totes estes activitats es destinarà un pressupost de 24.000 euros. D'esta quantitat, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport aportarà 18.000 euros i l'Il·lustre Col·legi Notarial de València col·laborarà amb 6.000 euros.

ALTRES CONVENIS

A més, el Govern va aprovar dos convenis de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i l'Il·lustre Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana, respectivament, per a la promoció de l'ús del valencià.

Segons el conveni aprovat amb l'FVMP, este organisme impulsarà aquelles accions que afavorisquen la utilització del valencià en l'àmbit de l'Administració local i, especialment, en municipis i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. Entre d'altres mesures, es crearà una Oficina de Promoció de l'Us del Valencià, que serà l'encarregada de traure endavant les accions organitzatives i tècniques per al compliment del present conveni. A més, l'FVMP gestionarà i adjudicarà les ajudes econòmiques necessàries per als ajuntaments i mancomunitats de municipis.

Per al compliment dels objectius de l'acord, la Generalitat, a través de la Direcció General de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Valencià aportarà en concepte de subvenció la quantitat de 489.900 euros. Per part seua, l'acord subscrit amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils té com a objectiu afavorir l'ús del valencià en les activitats pròpies d'esta institució i en el seu àmbit d'actuació. Així, la Generalitat subvencionarà amb 18.000 euros el conjunt d'activitats que portarà a terme el Col·legi, entre les quals es troba la creació d'una Oficina de Promoció de l'Us del Valencià i prestarà l'assessorament necessari, l'adequació dels diversos materials informàtics, la incorporació progressiva del valencià com a llengua de treball i una campanya de difusió de les possibilitats de l'ús del valencià en l'àmbit dels professionals de les oficines de registres.