Eines de Llengua

Legislació lingüística

Descripció de la classificació dels tècnics lingüístics en la Generalitat Valenciana

 

Consell
de la Generalitat Valenciana
RLT 2005

Buidatge de l'RLT 2005

AVL
Decret 69/2003

TMPL

B 20 E038
[abans: B 16 E023]

tècnics mitjans
de promoció lingüística

T

B 20 E038

tècnics - 017 a 021

 

 

 

TL

B 22 E042

tècnic/ca lingüístic/ca
especialista en noves tecnologies - 016

 

total

53

 

total

6

AL

A 20 E038

assessor/ra lingüístic/ca

TS

A 24 E042

tècnics superiors - 014 i 015

A 24 E042

caps de secció


A 28 E050

cap de la Unitat
de Recursos Tecnicolingüístics - 013

A 26 E047

caps de servei

total

3

A 22 E040

lloc DOGV - 4070

AVL

Total

9

A/B 24 E042

lloc CJAP - 7981


Els tècnics de l'AVL reben denominacions diverses:
- tècnic superior especialista em lexicografia i terminologia (014);
- tècnic superior especialista en toponomàstica (015);
- tècnic lingüístic especialista en noves tecnologies (016);
- tècnic en lexicografia i terminologia (017-018);
- tècnic en toponomàstica (019-020);
- tècnic en publicacions (021)

A 24 E046

lloc Presidència - 18529

total

21

Adm. Consell

Total

74


AL: assessor lingüístic
TMPL: tècnic/ca mitjà/mitjana de promoció lingüísticaCorts Valencianes

(BOCV 30.12.1998)

Consell Jurídic Consultiu

(DOGV 16.01.2004)

TC

B 21 E036

traductor/ra corrector/ra

5


traductor/ra

B 18 E036

TC

C 20 E039

transcriptor/ra corrector/ra

8
CTC

C 21 E040

coordinador/ra de transcriptors correctors

1

Total

14


Total

1Sindicatura de Comptes

(BOCV 24.09.2001)

TC

A/B 25 ± E035

traductor/ra corrector/ra coordinador/ra

1

T

A/B 23 ± E035

traductor/ra coordinador/ra

2


Total

3