Eines de Llengua: el web de la CDLPV.
Legislació lingüística

AVL, 02.04.2007 dl.

L'AVL sol·licita un impuls del valencià en les televisions públiques i privades

La Junta de Govern de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat hui un document amb relació a l’accés dels valencians a les emissions de televisió en totes les varietats de la nostra llengua. L’acord, que ara s’enviarà a les institucions i entitats competents, sol·licita la necessitat de promoure les mesures legals i tècniques perquè siga possible eixe accés i un impuls del valencià en totes les televisions públiques i privades que emeten en la Comunitat Valenciana.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, conscient de:

a) la importància que els mitjans de comunicació de massa tenen per a la supervivència de les llengües en el món actual;

b) la necessitat de garantir els espais de comunicació sense fronteres per a les llengües regionals i minoritàries, arreplegada en la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries (article 11.2), signada per l’Estat espanyol;

c) la situació de desequilibri i de clar desavantatge en què es troba el valencià respecte al castellà en l’àmbit de la televisió pública i privada;

SOL·LICITA a les entitats i institucions competents que:

a) es promoguen les mesures legals i tècniques necessàries perquè siga possible l’accés dels valencians a les emissions televisives en totes les varietats de la nostra llengua, amb un criteri de reciprocitat respectuosa en la recepció de les programacions dels canals públics de televisió de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana;

b) el valencià siga la llengua normal de tota la programació de RTVV, de manera que es convertisca més eficaçment en un «instrument de promoció i protecció lingüística de la llengua pròpia» que permeta superar «la relació de desigualtat entre les dues llengües oficials», tal com diu la Llei de Creació de RTVV;

c) totes les televisions públiques i privades que emeten en la Comunitat Valenciana incloguen el valencià en la seua programació diària, i

d) d’acord amb el caràcter plurilingüe de l’Estat espanyol, es facilite l’accés a les diferents televisions autonòmiques.