Avui, 04.07.2002

La polèmica suscitada sobre el valencià dóna impuls a un projecte d'homogeneïtzació semàntica

La RAE unificarà la definició de les llengües de l'Estat

Ester Pinter
VALÈNCIA

La Real Academia Española (RAE) revisarà a l'octubre la definició de totes les llengües de l'Estat per homogeneïtzar-les semànticament, segons va fer saber ahir.

Així ho va comunicar el seu director, Víctor García de la Concha, després de reunir-se a Madrid amb membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): la presidenta Ascensió Figueres, el vicepresident Josep Palomero i els membres Artur Ahuir i Antoni Ferrando. Tot i que García de la Concha va informar que la intencióó d'homogeneïtzar -seguint un mateix esquema semàntic- les diverses definicions de les llengües de l'Estat ve d'anys enrere, la iniciativa ha agafat impuls arran de la recent polèmica suscitada per la descripció que la RAE fa del valencià.

Segons García de la Concha, "fa alguns anys que es va aprovar una nova planta per al diccionari d'aquesta institució i s'està aplicant de manera progressiva als diversos camps semàntics". A l'octubre els 42 membres del ple de la RAE discutiran sobre un estudi teòric d'on ha de sortir la nova plantilla específica per a les llengües, ja que, com assegura el director, actualment "estan definides d'acord amb criteris de plantilles diferents perquè han anat acumulant-se a través dels segles". Pel director de la RAE, el gran problema del seu diccionari és que s'ha de trobar un terme mig entre la definició que correspondria a un diccionari enciclopèdic i a un de merament indicatiu. La polèmica sobre el terme valencià ve de quan l'11 de juny García de la Concha va dir al Senat que "el valencià és una variant del català" i va reclamar als acadèmics de l'AVL que impedeixin que per motivacions polítiques s'arribi a situacions injustificables científicament. Els senadors del PP valencians van acusar-lo de ficar-se on ningú el cridava i membres del sector secessionista de l'AVL es van plantejar demanar a aquesta institució que reclamés a la RAE modificar la definició, cosa que finalment no van fer.

En la reunió d'ahir, programada abans de la polèmica, el màxim representant de la RAE va comunicar als acadèmics valencians, segons Josep Palomero, que la institució espanyola, en la futura redacció, "respectarà l'afiliació lingüística del valencià i que tindrà en compte noves qüestions socials". Palomero no va voler especificar si es continuarà mantenint la referència al català, però va afegir que, tractant-se de filòlegs, "no contravindran raons científiques".

El 1884 la RAE va recollir per primera vegada l'accepció de valencià com a "dialecto de los valencianos, una de les variedades del catalán", però el 1914 va quedar reduïda a "dialecto de los valencianos". El filòleg valencià i membre de la RAE Rafael Lapesa va elaborar el 1952 la definició "Variedad de la lengua catalana...", que no es va introduir fins al 1970. El 1990 se li va afegir una cua sobre el sentiment de pertinença.