AVL - Lingüistes - CDLPV

Nota de premsa de l'AVL

L'AVL oferix col·laboració als tècnics lingüístics per a potenciar l'ús social del valencià

La presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ascensió Figueres, ha dit hui a l'inici de la Trobada de Tècnics Lingüístics, que s'ha celebrat en el Monestir de Sant Miquel del Reis, que "si volem que les decisions en matèria de política lingüística siguen efectives han de tindre el consens de la societat i la col·laboració dels tècnics, com a punt d'enllaç entre les institucions i els ciutadans".

L'acte inaugural de la Trobada, a la qual s'han inscrit prop de cent-quintanta tècnics de l'Administració autonòmica, de l'Administració local i de la Universitat, ha comptat amb la presència del secretari sutonòmic de Cultura i Política Lingüística, David Serra, que en la seua intervenció també ha destacat la importància dels tècnics lingüístics com a dinamitzadors de l'ús i foment del valencià.

La trobada pretén donar a conéixer l'activitat de la institució i els criteris d'actuació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua des de la seua creació en projectes com ara el Diccionari ortogràfic valencià i el Diccionari normatiu valencià, la Gramàtica i els treballs de les seccions d'Onomàstica, Documentació, Publicacions, Assessorament i Foment de l'Ús del Valencià.

En eixe sentit, l'acadèmic Jordi Colomina, president de la Secció de Lexicografia, que ha exposat els criteris d'elaboració del Diccionari ortogràfic i del Diccionari normatiu, ha dit que "els criteris són la priorització i recuperació de les variants valencianes vives, genuïnes, ben documentades en els escriptors clàssics i avalades per l'etimologia i la tradició literària i lexicogràfica".

Honorat Ros, president de la Secció de Foment i promotor de l'encontre, ha destacat l'alta participació dels tècnics en esta primera trobada i la voluntat de consens per a aconseguir entre tots un verdader foment del valencià. Ros també s'ha referit a la importància d'aprofundir en una xàrcia de dinamitzadors socials que difonga els plans generals d'actuació de les institucions per arribar a tots els racons de la societat valenciana.

Finalment, l'Acadèmia s'ha compromés a col·laborar estretament amb els tècnics en totes aquelles qüestions que són comunes amb el propòsit de fer del valencià una llengua estimada, respectada i utilitzada pels ciutadans de la nostra Comunitat, mentres que els tècnics, que han valorat com de forma positiva la trobada, han demanat una dignificació dels llocs de treball, una major coordinació amb l'AVL i que la trobada celebrada hui es torne a repetir en el futur.

Més sobre l'AVL, legislació i normativa
golls@geocities.com