Eines de Llengua. El web de la CDLPV

Més avall: seguiment en la premsa

Els dies 29 de maig i 12 de juny del 2002, la CDLPV va organitzar dos reunions de lingüistes de l'administració pública a Ca Revolta; carrer de Santa Teresa, 10, 46001 València.

Els temes tractats es van centrar fonamentalment en les pressions sobre alguns tècnics i tècniques amb la intenció que aquests aplicaren criteris polítics en lloc de tècnics en la seua faena. Els tècnics i tècniques han rebutjat aquestes intromissions i han mantingut per damunt de les vel·leïtats polítiques la seua condició tècnica professional. Les pressions s'han circumscrit a dos conselleries i han tingut un reflex material en el DOGV.

Per tal de gestionar el conflicte d'una manera productiva i de poder arribar a una solució beneficiosa per a tots —per als ciutadans, per a l'administració i per als tècnics i tècniques mateixos—, van redactar un escrit [], que ja ha segut firmat, registrat i adreçat a l'AVL per 36 tècnics (juny 2002) i que ja ha tingut una certa repercussió en els mitjans de comunicació [].

El dia 9 de juliol, la Junta de Govern va respondre —considerem que inadequadament— mitjançant una carta [] que ha segut objecte de comentaris negatius i arran de la qual s'ha produït l'adhesió de diverses institucions al col·lectiu de lingüistes (com podeu comprovar més avall).

El dia 25 de juliol del 2002 la CDLPV ha registrat un escrit [] adreçat a l'AVL en suport de la demanda dels lingüistes i com a rèplica a la resposta de l'AVL.

El dia 13 de desembre del 2002 la CDLPV tramet un altre escrit [] adreçat a l'AVL davant el deixament de funcions d'aquesta institució pel que fa a l'ús normal del valencià i el seu injustificat silenci davant la manipulació dels seus acords i les pressions laborals que patixen els lingüistes en l'administració pública valenciana.

El dia 26 de març del 2003, la CDLPV es va reunir amb la Secció de Foment de l'Ús del Valencià de l'AVL (composta per: Honorat Ros [pres.], Josep Palomero, J. L. Doménech, Verònica Cantó, Marisol González i J. A. Gil Albors). La principal conclusió a què es va arribar és que la Secció considerava imprescindible reunir-se directament amb tot el col·lectiu de tècnics. Va quedar per fixar la mena d'acte que es podria organitzar amb els tècnics, però van dir que la Secció es plantejava fer-ho abans de l'estiu del 2003, i, potser, després de les eleccions del 25 de maig.

El dia 11 d'abril del 2003, la CDLPV va intervindre en la reunió ordinària de la Secció Filològica de l'IEC a la Universitat de València amb la lectura d'un text [] en què exposava el seu punt de vista sobre l'AVL i les relacions futures desitjables entre tècnics i totes les entitats normatives del català.

El dia 13 d'octubre del 2003, la CDLPV envia un escrit [] a la premsa on denuncia l'adjudicació a dit dels llocs tecnicolingüístics de l'AVL, a més de reclamar que el decàleg no siga una altra bambolla de fum.

El dia 5 de novembre del 2003, la CDLPV es torna a reunir amb la Secció de Foment de l'Ús del Valencià de l'AVL. La CDLPV va aportar a la reunió una llista [] de punts que consideràvem que convenia tractar inicialment, llista que va servir d'ordre del dia de la reunió i sobre la qual es va debatre intensament. Hi va haver moltes discrepàncies i uns acords de mínims —segons la nostra impressió—: a) cal mantindre els contactes —potser en gener del 2004—, i b) l'AVL estudiarà la manera de dur avant les propostes d'establir mitjans (canals o espais) de relació bidireccional entre els tècnics lingüístics i els acadèmics. Les qüestions laborals són temes sobre els quals caldrà insistir, tant davant l'AVL com en altres àmbits.

El dia 7 de gener del 2004 mantenim una curta reunió amb la Secció de Foment de l'Ús del Valencià de l'AVL: mitja hora. Segons l'ordre del dia, només havíem de proposar una data per a la trobada amb els tècnics, previsiblement a finals de març, «sempre abans de Falles», diu Honorat. D'altra banda, tenen la pretensió que siga una cosa protocol·lària, pretensió que tractem de traure'ls del cap. Acordem que parlarem de propostes sobre continguts en la pròxima reunió.

El dia 4 de febrer del 2004, tornàrem a tindre reunió amb la Secció de Foment de l'Ús del Valencià de l'AVL, tan decebedora com era previsible.

El dia 5 de maig del 2004 hi ha reunió de la Secció de Foment de l'AVL. No hi ens convoquen fins al matí del mateix dia 5, per la qual cosa, davant l'evident manca de rigor en l'actuació de la Secció, la CDLPV no pot acudir a la reunió. S'hi havia de tractar el contingut de la jornada de tècnics lingüístics que l'AVL vol realitzar la primera quinzena de juny. La visió de la CDLPV ha estat expressada ren reunions anteriors, per la qual cosa, esperem que n'hagen entés alguna cosa.

El dia 12 de maig del 2004 els tècnics lingüístics es tornen a reunir a Ca Revolta; carrer de Santa Teresa, 10, 46001 València per a tractar la seua situació d'abandó laboral i professional. La reunió es centra en la congelació de la classificació dels tècnics en l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana, fet que ha comportat diverses conseqüències negatives: un perjudici econòmic, una degradació de la seua situació laboral i professional, i, a més, una minva de la qualitat de la gestió lingüística de l'administració pública i del procés de normalització del català.

Els tècnics decidixen, a partir d'un document de treball de l'STAPV, i amb la participació d'altres sindicats, fer públiques les seues necessitats, aprofitant el procés de negació laboral actualment obert i l'impuls per a l'ús del català que el Consell ha manifestat que vol impulsar.

El dia 11 de juny del 2004, per fi va tindre lloc la primera trobada de tècnics lingüístics valencians amb l'AVL. La trobada no es podrà considerar un èxit avaluant només la quantitat d'assistents, sinó que tot dependrà dels efectes reals que tinga els que s'hi va debatre sobre l'activitat de l'AVL, dels tècnics i les repercussions sobre l'administració i la societat valencianes. Podeu consultar ja un primer document de conclusions sectorials.

El dia 8 de juliol la CDLPV registra un escrit dels tècnics lingüístics en què sol·liciten a les administracions públiques implicades, i a diverses persones que hi tenen a vore, que les llengües oficials del País Valencià siguen oficials també en l'esdeveniment esportiu de la Copa de l'Amèrica del 2007. Vam trametre la informació sobre l'escrit a diversos diputats, grups parlamentaris i institucions. Encara no ens han contestat directament, però David Serra, secretari autonòmic de Cultura i Política Lingüística, ha fet unes declaracions , responent a Isabel Escudero (PSPV), que havia demanat també l'oficialitat del valencià en la Copa de l'Amèrica. Esperem que David Serra aclarixca més avant «a on estarà» el valencià en la Copa de l'Amèrica. El dia 3 d'agost la Mesa de la Diputació Permanent de les Corts Valencianes ens comunica que tramet l'escrit de la «Copia de l'América» [sic] als grups parlamentaris. El dia 8 de setembre del 2004, l'Ajuntament de València ens comunica que el 25 de juny del 2004 van adoptar l'acord 26(E7) .

El dia 11 de novembre, xiulada davant la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana. El conseller i el director general accepten reunir-se el dia 23 de novembre amb el col·lectiu i els representants sindicals per a tractar el tema de la reclassificació dels tècnics lingüístics, que reclamen ser equiparats a altres administracions valencianes i també als tècnics de la resta d'administracions autònomes. Representants del col·lectiu han declarat. «Si el president de la Generalitat creu de veres que el valencià és un tret fonamental per a la identitat del poble valencià, que ho demostre dignificant les condicions de treball i retributives dels tècnics lingüístics de la Generalitat».

El dia 20 de novembre del 2004, aniversari de la publicació del Tirant —i de defuncions diverses—, la CDLPV publica un escrit —signat per la seua presidenta — en el diari Levante relatiu a la situació del català al País Valencià. Potser no ens faran cas, però que no puguen dir que no hem deixat les coses clares.

El dia 22 de desembre del 2004, nova xiulada dels tècnics lingüístics de l'administració del Consell —amb acompanyament sindical—, esta volta davant la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, al carrer del Palau. El compromís negociador només arriba a fer-los esperar una resposta per a la setmana del 10 de gener. El Pare Noel els ha fet arribar carbó. Per cert, mor Joan Simon, l'últim signant viu de les normes del 1932.

El dia 28 de gener del 2005, nova xiulada dels tècnics lingüístics de l'administració del Consell —amb acompanyament sindical—, esta volta davant la Generalitat, al carrer dels Cavallers. Els compromisos negociadors anteriors són de poca espenta i cal recordar-los-ho periòdicament. Hi ha diàleg obert —gràcies a la pressió—, encara que continua sense concretar-se l'aplicació pressupostària real de la reclassificació acordada. La previsió és que el dia 10.02.2005 hi ha una reunió de subsecretaris i s'hi tractarà el tema.

El dia 4 de maig es publica en el DOGV 4998 la nova RLT de l'administració del Consell de la Generalitat: inclou la reclassificació del TMPL a B 20 E038.

El 24 de novembre del 2005 es féu la segona trobada de serveis lingüístics valencians en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Miquel Boronat (secretari de la CDLPV) hi llegí una comunicació.


Seguiment en la premsa...
Amb la col·laboració impagable de Ferran Isabel i Vilar
A partir d'ací, consulteu el

Els lingüistes de l'Administració del Consell es mouen: són els més mal pagats de l'estat [Arxiu]

2004.10.06

La trobada en la premsa: declaracions que cal recordar i retraure [Arxiu]

2004.06.12

Nota de premsa de l'AVL sobre la trobada amb els tècnics lingüístics [Arxiu]

2004.06.12

Els tècnics lingüístics denuncien la situació d'abandó laboral en què es troben [Arxiu]

2004.05.26

Els tècnics lingüístics denuncien la provisió a dit dels llocs de l'AVL [Arxiu]

2003.10.14

Entrevista a Marisol González, secretària de l'AVL [Arxiu]

2003.04.12

La CDLPV intervé en la reunió ordinària de la Secció Filològica de l'IEC a València [Arxiu]

2003.04.12

Referència als tècnics en El Temps 973 dins l'article "Per a què serveix l'Acadèmia" de Núria Cadenas. [Arxiu]

2003.02.04

Denúncia dels silencis de l'AVL davant les intromissions del Consell. [Arxiu]

2002.12.15

Article d'un traductor de la Generalitat sobre les pressions i interferències polítiques [Arxiu]

2002.12.01

L'AVL es desentén dels tècnics [El Punt 207: - ]

2002.07.28

L'AVL es desentén en el Ple d'ahir de l'escrit dels lingüistes de l'administració pública valenciana [Arxiu]

2002.07.23

L'STAPV donarà suport als tècnics lingüístics de la Generalitat davant qualsevol intervenció de censura per part dels caps de l'administració [Arxiu]

2002.07.23

El departament de Filologia Catalana dóna suport als tècnics lingüístics de l'administració [Arxiu]

2002.07.22

El BNV critica la presidenta de l'AVL per consentir les censures i anima els lingüistes de l'administració en la seua denúncia [Arxiu]

2002.07.19

L'AVL rebutja la petició d'empara dels tècnics i tècniques de l'administració pública valenciana [Arxiu]

2002.07.18

La Federació Escola Valenciana s'adherix a l'escrit dels tècnics a l'AVL [Arxiu]

2002.07.17

La presidenta de l'AVL respon una de les cartes dels tècnics [] sense esperar la reunió del Ple del 23 de juliol ni comunicar-ho a la resta de membres de la institució.

2002.07.09

Més sobre l'AVL, legislació i normativa
golls@geocities.com