Weltanschauung

·       Terme alemany utilitzat en crítica literària que significa ‘visió del món’. Ha sigut extret de la Crítica de la raó pura de Kant (1724-1804).