vot captiu*

·       Terme utilitzat en política per a referir-se al vot que s’aconsegueix mitjançant la concessió el partit en el poder de pensions, subvencions, ajudes (que fan dependre grans grups de votants del govern de torn), i la por de perdre-les en un canvi de partit (Veg. burgos podridos).