visual

·       (dcartog) f / es visual / fr rayon visuel / it visuale / en line of sight / de Sehline // Línia recta determinada per l’ull de l’observador i el punt observat.