Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

virgueria

  1. No apareixia recollit en els diccionaris habituals, a pesar d'aparéixer en el DCVB:
    VIRGUERIA f. (vulgarisme poc decorós) Cosa petita, intranscendent, de poca importància, més d'adorn que de necessitat; cast. virguería.
    He vist (01.12.2006), però, que sí que el recull també el GD62, en el sentit més habitual actualment:
    virgueria f fam Fet, acció, etc., atractiu, ben fet, espectacular. Un futbolista fa vigueries.
    L'ha usat un diputat en les Corts valencianes esta setmana, tot i que crec que en feia un ús irònic.