vierteaguas

·      Segons el dconstr-itec i d’acord amb les definicions del drae i del diec és escopidor. El dvisual també dóna escopidor, àdhuc quan no es tracta d’un element de la finestra sinó d’una peça de ceràmica (que és la que es col·loca en els ampits de les finestres per la banda de fora): 3.34.11 escopidor / vierteaguas, bateaguas (també 3.35.11).

·      Però, alerta! Hi ha una altre element que en castellà és vierteaguas (o goterón): (dvisual) 3.34.12 trencaaigües, goteró / vierteaguas, goterón. Definit per dfullana com «canal o rebaix fet a la cara inferior de la corona de la cornisa, perquè l’aigua, en ploure, no hi regalimi».

·      Ø decascat #