vídia

·       [96/A1876ccec] «Sondatge en roca amb sonda rotativa de widia de f 100-75»

·       (Internet) «The story of WIDIA began more than 70 years ago. It was in 1926, that WIDIA came to be known world over - derived from WIe DIAmont, meaning (in German) “like diamond” - as the first tungsten carbide sintered hard metal on industrial scale.» (www.imtma.org/mempages/widia.htm)

·       (Cercaterm) ca vídia / es widia / fr widia /en widia // Material molt dur constituït per un aglomerat de carburs de metalls rars (tungstè, titani, molibdè), amb cobalt o níquel com a lligants, emprat en la fabricació de plaquetes per a eines. (21.09.01: resposta del Termcat que em confirma que en català és vídia[M1] ).


 [M1] El terme correcte en català és la forma adaptada, a partir de widia, vídia que ja es documenta al diccionari normatiu del català publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. La diversitat de formes que recull el Cercaterm és deguda a una manca d'actualització d'aquestes fitxes. Gràcies per les teves observacions.