vertidos

·       > abocaments // vessaments #

·       (drae) m. pl. Materiales de deshecho que las instalaciones industriales o energéticas arrojan a vertederos o al agua.

·       (dgambiental) 11 abocament m / es vertido / en dump; dumping // Emissió de líquids o sòlids al medi o directament a una infraestructura destinada a tractar-los o a contenir-los.

·       Els abocaments, segons el dports, poden ser controlats o incontrolats, i aquests últims no segueixen una normativa específica i poden causar danys al medi ambient.

·       (dgambiental) 1665 vessament m / es derrame; vertido / en spill; spillage // Acció de sortir o de fer sortir una substància líquida o disgregada del recipient que la conté.

·       (dec) vessament m 1 Acció de vessar o vessar-se. [...]

·       (dec) vessar v 1 intr 1 Sortir una substància líquida o disgregada del recipient que la conté. [...] 2 Deixar escapar, un recipient, la substància líquida o disgregada que conté, generalment sense voler. Subtància disgregada és (v. diec, vessar) arena, farina, ...

·       (dports) 18 abocament m / es vertido / fr élimination / en disposal // Acció d’abocar, l’efecte.