ventresca

·       Terme castellą que no apareix en el drae; l’utilitza un anunci de peix congelat de la televisió (1999-2000). En el cas de la tonyina, seria la sorra.

·       (dea) «Ventrecha» ® «En un pescado: Vientre».