fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

vas

  1. El GD62 recull una accepció nova: « m [...] 6 Part de la piscina amb el fons inclinat, que permet obtenir profunditats diferents». Sembla que l'accepció —detectada anteriorment en castellà amb més amplitud (veg. l'exemple del DEA)— també ha passat a l'àmbit de la construcció (d'abocadors, segons l'exemple que hem conegut).
  2. DEA: «2. b) (E) Parte cóncava que constituye el recipiente de una acumulación de agua. | L. Apostua Ya 9.5.75, 13: Assuán tiene hoy un punto crítico de discusión .. Ahora, el río ni se sale de madre ni aporta el limo. Este se deposita en el vaso de la presa».
  3. (DRAE) 8. m. Receptáculo o depósito natural de mayor o menor capacidad, que contiene algún líquido.