valla quitamiedos

·      (El País, 28.10.98, pàg. 28)

·      (dcarreteres) empara f / es quitamiedos // Element protector que adverteix de la presència d'una vora perillosa i, ocasionalment, serveix de protecció perquè els vehicles no surtin de la calçada.

·      (Cercaterm) empara f / es quitamiedos // Element protector que es col·loca en una vora perillosa de la carretera i que fa la funció psicològica, que no real, de barrera de seguretat.

·      Veg. bionda