vacatio legis

·       Llatinisme: ‘exempció de la llei’. Període durant el qual es decideix no aplicar una llei aprovada, o període entre la firma i l’entrada en vigor de la llei.