Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

València

  1. Carrers (veg. acord municipal del 1993): d'Eivissa, de Ciril Amorós, de Colom, de Francesc Cubells, de Gregori Gea (veg. GEC), de Joan de Joanes, de Jordi Juan (veg. GEV), de Josep Aguirre, de Josep Grollo, de la Capelleria (?)(de la Sombrereria), de la Sabateria dels Xiquets (Zapatería de los Niños), de les Adoberies (Tenerías), de la Fusta (de las Maderas), de Misser Mascó, de Pascual i Genís (veg. GEC), del Bon Orde, del General Elío, del Pòpul (no Popul*) [llatí populus 'pollancre' Alc.], dels Abaixadors (Tundidores), dels Assaonadors (Zurradores), dels Capsers (Cajeros), del Pla de la Saidia, dels Manyans (Cerrajeros), de Sant Cristòfol dels Pellers (Roperos), Davallada de Sant Francesc (Bajada de...), Davallada del Bisbe (Bajada del Obispo),
  2. Zurradores no és adobers sinó assaonadors (La ciutat de València de M. S. Guarner; Valencia de Vicente Boix [1862]).
  3. Platges: del Saler, de la Devesa, de L'Arbre del Gos,

Enllaços: