URL

·       Sigla de Uniform Resource Locator, que és un sinònim d’adreça web.