UFF

·       Sigla de la Comissió Territorial d’urbanisme de València [1998/C1048] (mal feta): zona unifamiliar en filera / (ufh) zona unifamiliar en hilera.

·       La versió en català d’aquesta sigla era, segons el document de referència ufh; cosa que afegia al fet d’estar mal construïda, l’error de no traduir-la.