UFA

·       Sigla de la Comissió Territorial d’urbanisme de València [1998/C1048] (mal feta): zona unifamiliar aïllada/zona unifamiliar aislada.