tutor

·      (diec) tutor tutora m. i f. Persona encarregada de la tutela d’algú.½ Professor responsable de l’educació ondividual dins un grup d’alumnes.½ per ext. Guia, conseller, defensor, d’algú, en qualsevol afer o qüestió.