turnicidad*

·      Invent per a referir-se als torns (en castellà, turnos) en el treball.