tuberia*

·      Terme que dóna el Diccionari d’informàtica (1986) de la Cambra Oficial de Comerç, ... de Barcelona per al que jo havia adaptat com a canonada, perquè el mot tuberia* no existeix en català (d’acord amb els diccionaris).

·      Veg. canonada.