tremp

·      (dtaller) tremp1 m / es temple / fr trempe / en hardening; quenching // Tractament tèrmic al qual hom sotmet l’acer, el metall, el vidre, etc., per tal d’augmentar-ne la resistència, i que consisteix a rescalfar-lo i refredar-lo després sobtadament. tremp2 / es temple / fr trempe / en hardness // Punt de duresa que hom dóna als metalls i al vidre, trempant-los.