Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

trastellador*

 1. Forma comuna a Simat (segons Àngel Alexandre - Migjorn, 27.01.2010) —i diria que també de la Ribera i la Safor– del terme que apareix en el dcvb amb les formes estallador, estellador, trestellador, rastellador i estoledor:
  ESTALLADOR o TRESTELLADOR (i més dial. rastellador). m. Post que es posa com a comporta per a tancar i obrir el pas a l'aigua dins una sèquia o canal (or., occ., val.); cast. compuerta. Més auant atrobaren hun trestellador, Codi Çagarriga 123. Posa sots protecció y salvaguarda real la céquia de la ciutat de Manresa, resclosa, rastells, restalladors, rasas, ponts, pedras, Canyelles Descr. 144. Var. form.: estoledor.

  El mot té almenys una altra accepció, tal com indica Àngel Alexandre:

  Quant a les posts que es posen davant la porta de casa perquè no hi entre l'aigua, les anomenem «trastelladors», igual que les posts que serveixen per a obrir o tallar l'aigua d'una séquia.
  Per a esta accepció els diccionaris donen el mot batiport:
  [GDLC] m 1 Porta, peça, que tanca una obertura horitzontal o inclinada, generalment unida amb frontisses a un dels costats de l'obertura, i que s'obre amunt.
  2 Post que hom col·loca a la part inferior d'una portalada per tal d'impedir que l'aigua del carrer entri dins la casa.
  3 mar guer En els vaixells de guerra, cadascuna de les peces que formen els costats horitzontals de les portelles dels canons.

  Pel que fa a batiport, el diec2, a més, remet també a cancell.

  El company Francesc Gascó (31.01.2010) em comenta sobre esta qüestió:

  Mon pare, llaurador com tu saps, es referia a un giny per a regular l'aigua de la séquia a la partida de la Tramuja, a Tavernes, amb el nom de «trestellador», així, amb dues e.

  I més cap al sud, el company Josep Forcadell (31.01.2010) ens afig algunes dades més sobre el mot:

  Dalt de Benimantell (Vall de Guadalest, M[arina] B[aixa]), en les pròximitats de la Font del Molí, hi ha una zona i partida que diuen el Trestellador i allà hi ha una casa gran convertida en hostal. Trestellador és una paraula documentada a l'horta d'Alacant per al reg del riu Montnegre (i pantà de Tibi). El trestellador de Benimantell serveix per a distribuir l'aigua que arriba per una sequieta en dos o tres reguers. Seria sinònim de partidor en terres de Castelló de la Plana.

  Pel cantó sud encara, Francesc Xavier Llorca Ibi (02.02.2010) ens indica:

  També a Benidorm es fa servir «trastellador» per a la comporta de les séquies.
 2. Pel que fa a estellador i a la conducció d'aigua, el gdlc remet d'estellador a estolledor. Estellador és també un malnom de Silla (2010) i un topònim que podem localitzar a diversos llocs: Algemesí (AVL; [html]), Girona (; [pdf]), delta de l'Ebre [veg. Toponímia i etimologia de Cosme Aguiló]...